Sök

Sök

Web of Science

Databas med referenser från över 12 000 vetenskapliga tidskrifter inom samtliga ämnesområden samt information om citeringar och referenser mellan artiklarna. Innehåller: Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index.

Utgivare

Clarivate Analytics

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: