Sök

Sök

Meröppet vid biblioteksfilialen på Karlberg

Meröppet mellan 06.00 och 22.00

Studenter vid officersprogrammet och övriga med passerkort till Karlberg har tillgång till biblioteket och läromedelscentralen mellan 06.00 och 22.00 alla dagar i veckan. De digitala resurserna når du dygnet runt genom att logga in med ditt FHS-konto.

Hur fungerar Meröppet?

 • Du har tillgång till bibliotekets studiemiljö och resurser mellan 06.00 och 22.00 alla vardagar.

 • Under helger får du kontakta vakten vid Karlberg för att besöka biblioteket.
 • Du lånar och återlämnar själv med hjälp av låneautomater. De fungerar både för utlån och för återlämning.
 • Låna och återlämna bibliotekets böcker i biblioteksrummet.
 • Låna och återlämna kurslitteratur i läromedelscentralen.

Vad gör du om du behöver hjälp när det är obemannat?

 • Om du behöver hjälp med något akut som exempelvis rör byggnaden så läs på informationstavlan "Lokalinformation/Åtgärder vid olycka" vid entré till Fältskären.

 • Har du mindre allvarliga problem som en trasig dator eller en bok som du inte hittar? Kontakta oss via e-post kbg.alb@.fhs.se.  Du kan även mejla till huvudbiblioteket för hjälp, e-post: alb@fhs.
  .
 • Är låneautomaterna ur funktion? Skriv ned ditt lånekortsnummer, namn, samt bokens titel och streckkod. Streckkoden finns på bokens baksida. Lämna lappen i den gröna postlådan vid låneautomaten i biblioteket. .

 • Du kan även mejla till huvudbiblioteket för hjälp.
  E-post: alb@fhs.
Dela: