​Databaser för Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) och Anna Lindh-biblioteket samarbetar för att göra ett antal vetenskapliga databaser tillgängliga för FBA:s anställda både vid kontoret och ute på fältet.

FBA logo

Åtkomst till databaserna

Så här kommer du åt databaserna, både när du sitter vid en dator innanför FBA:s nätverk och på distans.

  1. Klicka på databasens namn
  2. Logga därefter in med din FBA-mejladress och lösenord.

Tillgängliga databaser

Ebscos Political Science Complete:

Databas med nästan 700 tidskrifter i fulltext, tusentals tidskriftsreferenser, nästan 330 e-böcker och närmare 50 000 konferensbidrag inom främst statsvetenskap.

» Ebscos Political Science Complete

» Titellista

Ebscos International Security and Counter Terrorism Research Center:

Databas med vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar, nyhetsartiklar, böcker och rapporter i fulltext samt bilder inom framförallt säkerhetspolitik och terrorism.

» Ebscos International Security and Counter Terrorism Research Center

» Titellista

 

Ebscos e-book Academic Collection, trial:

» Ebscos e-book Academic Collection

 

Sage Premier:

Databas med artiklar i fulltext från över 800 av förlaget SAGEs tidskrifter från 1999.

» Sage Premier

 » TitellistaExcel

Taylor and Francis, Strategic, Defense, and Security Studies:

Databas med artiklar i fulltext från cirka 40 av Taylor & Francis tidskrifter inom försvar och säkerhetspolitik från 1997. Även referenser till artiklar från över
1 600 tidskrifter från Taylor & Francis inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

» Taylor and Francis, Strategic, Defense, and Security Studie

» Titellista (PDF)PDF.

Heinonline, Law Journal Library:

Databas med artiklar i fulltext från cirka 2 400 juridiska tidsskrifter.

» Heinonline, Law Journal Library

Upphovsrätt

Tänk på att du får ladda ner och använda fulltextartiklar i forskningssyfte och för personlig användning. Du får inte sprida artiklar vidare eller publicera dem på ett intranät eller en webbsida.

» Läs mer om upphovsrätt

Har du frågor?

Om du vill ha stöd i att använda databaserna, undervisning i sökteknik eller har andra frågor, vänd dig till: databaser@fhs.se. För frågor eller problem rörande distansinloggning, vänd dig till it.sando@fba.se

Dela: