Sök

Sök

Databaser för dig om inte har aktiverat javascript

Låntagare på biblioteket har tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser via bibliotekets datorer på IT-torget.

Den här sidan listar alla databaser i bokstavsordning och har ingen funktioner för att söka och filtrera. Syftet med denna lista är att kunna hitta databaser även om inte javascript är aktiverat i din webbläsare.

Studerande och anställda vid Försvarshögskolan når bibliotekets resurser på distans. Logga in med ditt FHS-konto när databasen har ett hänglås.

Air University Library Index to Military Periodicals (AULIMP)
Databas med referenser till artiklar från 80 tidskrifter inom det militära området, framförallt flygvapnet. Täckning från 1988-.
Mer information om Air University Library Index to Military Periodicals (AULIMP)
ArtikelSök
En referensdatabas med hänvisningar till ett urval artiklar från över 1 300 svenska tidningar och tidskrifter, i vissa fall mer än 30 år tillbaka i tiden. Ämnesord har lagts på referenserna. En del artiklar finns i fulltext. Databasen uppdateras dagligen.
Mer information om ArtikelSök
ASIL Electronic Resource Guide
Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906 -.
Mer information om ASIL Electronic Resource Guide
Avalon Project
Webbplats som innehåller historiska dokument i fulltext inom områdena juridik, historia, ekonomi politik, diplomati och förvaltning.
Mer information om Avalon Project
Brill journals
Databas med artiklar i fulltext från cirka 300 av förlaget Brills tidskrifter.
Mer information om Brill journals
Cambridge Books Online
E-böcker inom de flesta ämnesområden från Cambridge University Press. De böcker som Anna Lindh-biblioteket har tillgång till är markerade med ordet Access i grönt. Du kan ladda ner och skriva ut ett kapitel i taget.
Mer information om Cambridge Books Online
Cambridge Higher Education
Läroböcker från Cambridge University Press som är riktade till studenter på både grundutbildning och högre nivåer inom de flesta ämnesområden. De böcker som biblioteket har tillgång till är markerade med ordet Access i grönt
Mer information om Cambridge Higher Education
Cambridge Journals
Databas med omkring 400 tidskrifter. Tillgången bakåt varierar för titlarna. Vissa går tillbaka till och med 1997.
Mer information om Cambridge Journals
Country Indicators of Foreign Policy (CIFP)
Dokument i fulltext om världens länder, statsskick, konflikter, hälsovård m.m.
Mer information om Country Indicators of Foreign Policy (CIFP)
Court of Justice of the European Union (CVRIA)
Databas från Europeiska unionens domstol med material om tillämpningen och tolkningen av EU-rätten, fulltext.
Mer information om Court of Justice of the European Union (CVRIA)
DagDok
Databas som innehåller referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella webbplats.
Mer information om DagDok
Defense Technical Information Center Online (DTIC)
Databas med tekniska rapporter och forskning och inom försvarsområdet, samt referenser till tidskriftsartiklar. Innehåller även uppsatser och avhandlingar. Möjligt att söka i flera databaser samtidigt, som exempel AULIMP och Scampi.
Mer information om Defense Technical Information Center Online (DTIC)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Databas med fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och artiklar i fulltext inom alla ämnesområden.
Mer information om Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DiVA - Försvarshögskolan
Databas med fulltext och referenser till forskningspublikationer och studentuppsatser från Försvarshögskolan. Täckning från 2008- för forskningspublikationer, 2009- för studentuppsatser.
Mer information om DiVA - Försvarshögskolan
DOD Dictionary of Military Terms
Engelsk ordlista från Joint Publications över militära termer.
Mer information om DOD Dictionary of Military Terms
Dokument & lagar
Databas med Sveriges riksdags protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, lagar och förordningar (SFS), kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.
Mer information om Dokument & lagar
EBook Academic Collection (EBSCO)
Närmare 200 000 e-böcker inom ett stort antal ämnesområden. Med eBook Academic Collection kan du läsa böcker i sin helhet direkt på skärmen eller ladda ned dem.
Mer information om EBook Academic Collection (EBSCO)
Ebook Central (Proquest)
I Ebook Central hittar du e-böcker inom många olika ämnesområden.
Mer information om Ebook Central (Proquest)
EIGE’s Resource & Documentation Centre
Portal med drygt 240 000 referenser till policydokument, böcker, rapporter, artiklar och specialdatabaser om jämställdhet i EU.
Mer information om EIGE’s Resource & Documentation Centre
Emerald Journals Premier
Ungefär 300 tidskrifter inom främst management och företagsekonomi, men även en del inom teknik, hälso- och sjukvård, utbildning/pedagogik samt biblioteks- och informationsvetenskap.
Mer information om Emerald Journals Premier
ERIC (EBSCO)
Databas med fulltext och referenser till vetenskapliga publikationer inom utbildning och undervisning från 1966-. Totalt ca 1 400 000 referenser var av drygt 400 tidskrifter.
Mer information om ERIC (EBSCO)
Essential Science Indicators
Data och statistik om vetenskaplig publicering. Ger information om individer, institutioner, länder och publikationer inom hundratals discipliner liksom om trender och nya, framväxande forskningsområden.
Mer information om Essential Science Indicators
EUR-Lex: Ingång till EU-rätten
Databasen ger tillgång till Europeiska unionens lagstiftning och EU:s officiella tidning (EUT) från 1998-.
Mer information om EUR-Lex: Ingång till EU-rätten
European Defence Agency
Webbplats från Europeiska försvarsbyrån med information om europeiskt försvar.
Mer information om European Defence Agency
Eurostat
EU:s statistikkontor, med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.
Mer information om Eurostat
FINDOC
Referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter m.m. inom mänskliga rättigheter.
Mer information om FINDOC
FOI Rapporter
På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du FOI och f.d. FOA rapporter i fulltext från 2001 och framåt.
Mer information om FOI Rapporter
Forsvarets høgskole, Norge. Uppsatser
Databas med examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från norska försvarshögskolan.
Mer information om Forsvarets høgskole, Norge. Uppsatser
Fredsarkivet
Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906 -. OBS. Kräver registrering av användarkonto via sidan.
Mer information om Fredsarkivet
GenderWatch (ProQuest)
Databas med fulltext och referenser till tidskriftsartiklar, nyhetsartiklar, böcker och rapporter inom genusvetenskap från 1970-.
Mer information om GenderWatch (ProQuest)
GET- (Geodata Extraction Tool)
GET- är en nedladdningstjänst för svensk geodata. Geodataportalen Geodata.se är en metadataportal där man kan söka efter geodata och läsa metadatabeskrivningar av geodata.
Mer information om GET- (Geodata Extraction Tool)
Global Newsstream (ProQuest)
Databas med tusentals dagstidningar I fulltext från hela världen från nyhetskällor som tidningar, nyhetstidskrifter, nyhetssändningar, tv och radioutskrifter.
Mer information om Global Newsstream (ProQuest)
Google Scholar
Sökmotor som samlar vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag etc. inom alla ämnesområden.
Mer information om Google Scholar
HeinOnline. Law Journal Library
Databas med artiklar i fulltext från över 2 700 juridiska tidskrifter.
Mer information om HeinOnline. Law Journal Library
Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)
Innehåller material i fulltext om rättsfall som berör europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och har tagits upp i ECHR (European Court of Human Rights).
Mer information om Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)
IEEE Electronic Library (IEL)
En fulltextdatabas inom teknik och datavetenskap. Databasen innehåller vetenskapliga tidskrifter, konferenshandlingar och standarder från IEEE.
Mer information om IEEE Electronic Library (IEL)
Ingentaconnect
Databas med referenser till vetenskapliga och fackmässiga tidskrifter och artiklar inom alla ämnesområden.
Mer information om Ingentaconnect
Internationella domstolar
Länkingång till internationella tribunaler och domstolar via regeringens webbsida.
Mer information om Internationella domstolar
Journal Citation Reports
Databas som innehåller uppgifter för utvärdering och jämförelse av vetenskapliga tidskrifter, t.ex. "impact factor", rankning och citeringsfrekvens.
Mer information om Journal Citation Reports
JSTOR Archival Journals
Databasen innehåller digitaliserade äldre årgångar av vetenskapliga tidskrifter i fulltext från deras respektive startår, en del från 1800-talet. De senaste 3-7 åren av de ca 2 000 tidskrifterna är inte tillgängliga.
Mer information om JSTOR Archival Journals
JSTOR Security Studies
En specialkollektion hos JSTOR som samlar tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter samt rapporter från policyinstitut inom säkerhetspolitik och freds- och konfliktforskning.
Mer information om JSTOR Security Studies
Juno
Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer, e-böcker samt EU-rätt. Norstedts djupa lagkommentarer, tidskrifter samt tilläggstjänsten Rättsområdesanalyser (ROA) ingår också.
Mer information om Juno
KVINNSAM
Databas med ca 120 000 referenser till böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och uppsatser inom genusvetenskap. Täckning från 1970-.
Mer information om KVINNSAM
Lagrummet.se
Webbplats med rättsinformationen hos regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.
Mer information om Lagrummet.se
Landguiden
Databas med fakta om länder från hela världen. En webbaserad vidareutveckling av Länder i fickformat.
Mer information om Landguiden
Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL)
Webbaserat uppslagsverk inom internationell rätt med över 1 600 refereegranskade (peer-review) artiklar inom straffrätt, mänskliga rättigheter, ekonomisk rätt och miljörätt.
Mer information om Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL)
McGill Institute of Air and Space Law Publications
Databas från McGill Institute of Air and Space Law inom lufträtt och rymdlagstiftning. Den innehåller årsboken Annals of Air and Space Law från dess start 1976 och ett antal e-böcker inom luft – och rymdrätt.
Mer information om McGill Institute of Air and Space Law Publications
Mediearkivet (Retriever)
Databas med ca. 25 miljoner nyhetsartiklar i fulltext från ca 500 nyhetskällor som tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer med täckning från 1981-.
Mer information om Mediearkivet (Retriever)
Military Balance
Elektronisk tidskrift med analyser och fakta om länders militära resurser.
Mer information om Military Balance
Military Database (ProQuest)
Databas med artiklar i fulltext från 410 tidskrifter och referenser från ytterligare 190 tidskrifter inom militärväsen.
Mer information om Military Database (ProQuest)
Military Periscope
Databas med fakta, analyser och nyheter inom militärväsende internationellt. OBS! För att bli inloggad på korrekt sätt - klicka på "Login" i övre högra hörnet när du kommer till sidan.
Mer information om Military Periscope
Nationalencyklopedin (NE)
Webbaserat uppslagsverk. Svenska Nationalencyklopedin i fulltext och ett antal olika ordböcker. OBS! Ordböckerna nås via en separat länk nedan.
Mer information om Nationalencyklopedin (NE)
Nationalencyklopedins (NE) ordböcker
Ett antal olika ordböcker i ett antal språk-kombinationer på NE:s webbplats.
Mer information om Nationalencyklopedins (NE) ordböcker
Open Dissertations (Ebsco)
En fritt tillgänglig databas med referenser till över 800 000 avhandlingar och uppsatser i elektroniskt format från hela världen. Den innehåller länkar till publikationerna i institutionella arkiv eller andra typer av databaser. Där går det oftast att nå publikationerna i fulltext.
Mer information om Open Dissertations (Ebsco)
Oxford Bibliographies
Oxford Bibliographies Military History är både en kommenterad bibliografi och ett uppslagsverk som ger en kort genomgång av ämnet och de viktigaste verken.
Mer information om Oxford Bibliographies
Oxford Handbooks Online Law
Handbok inom juridik från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information om Oxford Handbooks Online Law
Oxford Handbooks Online Political Science
Handböcker inom statsvetenskap och internationella relationer från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information om Oxford Handbooks Online Political Science
Oxford Handbooks Online Sociology
Handböcker inom sociologi från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information om Oxford Handbooks Online Sociology
Oxford Journals
Databas med dryg 450 tidskrifter i fulltext från förlaget Oxford University Press från och med 1996.
Mer information om Oxford Journals
Oxford Reference Premium
Nästan 400 referensverk inom 25 ämnesområden med både kortare artiklar för faktakontroll och längre, mer uttömmande artiklar inom specialområden. Innehållet uppdateras kontinuerligt.
Mer information om Oxford Reference Premium
Oxford Research Encyclopedias of Politics
En kontinuerligt uppdaterad och vetenskapligt granskad encyklopedi inom statsvetenskap. Innehåller artiklar skrivna, granskade och redigerade av forskare.
Mer information om Oxford Research Encyclopedias of Politics
Oxford Scholarly Authorities on International Law
Innehåller referensverk och avhandlingar om internationell rätt publicerade av Oxford University Press. Inkluderar Oppenheims och Oxford Commentaries on International Law.
Mer information om Oxford Scholarly Authorities on International Law
Oxford Scholarship Online Political Science
Över 1000 e-böcker inom statsvetenskap och internationella relationer från förlaget Oxford University Press.
Mer information om Oxford Scholarship Online Political Science
Political Science Complete (EBSCO)
Databas med över 530 tidskrifter i fulltext, över 2 900 tidskriftsreferenser, 340 e-böcker och 36 000 konferensbidrag inom främst statsvetenskap.
Mer information om Political Science Complete (EBSCO)
PreLex
Databas där man kan följa alla officiella dokument (förslag, rekommendationer, meddelanden) som Europeiska kommissionen lägger fram för lagstiftaren (dvs. Europarådet och EU-parlamentet) och andra institutioner och organ.
Mer information om PreLex
ProQuest Central
En bred fulltext- och referensdatabas som innehåller 47 deldatabaser med vetenskapliga tidskrifter inom alla större ämnesområden, bl a inom militärväsen, statsvetenskap, samhällsvetenskap, psykologi, teknik, utbildning och sociologi. Innehåller även konferensbidrag, avhandlingar och dagstidningar från hela världen.
Mer information om ProQuest Central
PsycARTICLES (ProQuest)
Databas med artiklar i fulltext från 80 tidskrifter inom psykologi. Vissa tidskrifter går tillbaka till första numret.
Mer information om PsycARTICLES (ProQuest)
Psychology Database (ProQuest)
Databas med referenser och artiklar i fulltext från 1400 tidskrifter inom psykologi.
Mer information om Psychology Database (ProQuest)
PsycINFO (ProQuest)
Databas med över 3 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, bokkapitel, böcker, rapporter och avhandlingar inom psykologi och relaterade ämnen från 1800-.
Mer information om PsycINFO (ProQuest)
PTSDpubs (f d PILOTS, ProQuest)
Databas med referenser till publikationer om posttraumatisk stress från 1871-.
Mer information om PTSDpubs (f d PILOTS, ProQuest)
PubMed
Medicinsk databas med över 20 miljoner referenser från vetenskapliga tidskrifter från 1950-.
Mer information om PubMed
Refworld
Databas från med material om bland annat asyl- och flyktingfrågor samt mänskliga rättigheter.
Mer information om Refworld
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Webbplats om mänskliga rättigheter och Sveriges åtaganden. Innehåller bland annat information om vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.
Mer information om Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Riksarkivet
Nationell arkivdatabas med information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Biblioteket har även tillgång till Riksarkivets digitaliserade arkiv där du kan söka i digitaliserade arkiv, register och databaser. Det är endast tillgängligt på Försvarshögskolan. Här finns bland annat digitaliserat material inom "Militaria".
Mer information om Riksarkivet
SAGE Politics & International Relations arkiv
Databas med 45 tidskrifter i fulltext från förlaget SAGE från och med tidskrifternas startår, den äldsta fr.o.m. 1890, till och med 1998.
Mer information om SAGE Politics & International Relations arkiv
Sage Premier
Databas med artiklar i fulltext från över 800 av förlaget SAGEs tidskrifter från och med 1999-.
Mer information om Sage Premier
Sage Research Methods
SAGE Research Methods innehåller e-böcker från förlaget Sage om forskningsmetodik och om forskning inom olika discipliner.
Mer information om Sage Research Methods
ScienceDirect (Elsevier Journals)
Tidskriftssamlingen Freedom Collection med över 2 200 tidskrifter i fulltext från och med 1995 från förlaget Elsevier.
Mer information om ScienceDirect (Elsevier Journals)
SIPRI Yearbook Online
Databas med SIPRI:s årsböcker från 2010. . Fakta om säkerhet och konflikter, militär och vapen, vapenkontroll och nedrustning, statistik, kronologier.
Mer information om SIPRI Yearbook Online
Social Services Abstracts (ProQuest)
Databas med referenser till serier, artiklar och avhandlingar inom socialt arbete från 1980-.
Mer information om Social Services Abstracts (ProQuest)
Sociological Abstracts (ProQuest)
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och konferensbidrag inom sociologi samt social- och beteendevetenskap.
Mer information om Sociological Abstracts (ProQuest)
Sociology Database (ProQuest)
Innehåller cirka 800 vetenskapliga tidskrifter i fulltext inom sociologi, socialt arbete, genusvetenskap, socialpolitik och socialantropologi etc. Innehåller även avhandlingar.
Mer information om Sociology Database (ProQuest)
Statistikdatabasen
Databas med Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 14 andra myndigheter. Statistiken omfattar många ämnen och ofta över lång tid.
Mer information om Statistikdatabasen
Svenska Akademiens ordbok
Historisk ordbok över svenska språket med beskrivningar av skriven svenska från 1500-talet-. Ordbetydelse, stavning, uttal och böjning samt etymologi.
Mer information om Svenska Akademiens ordbok
Svenska Akademiens ordlista
125 000 samtida svenska ord med stavning, uttal, böjning och ibland betydelse.
Mer information om Svenska Akademiens ordlista
Svenskt Biografiskt Lexikon
Webbaserat uppslagsverk med information om personer och släkter från 1917-.
Mer information om Svenskt Biografiskt Lexikon
SwePub
Databas med fulltext och referenser till vetenskapliga publikationer från svenska universitet/högskolor. Forskningspublikationer från DiVA importeras till SwePub.
Mer information om SwePub
Sveriges riksdags EU-information
Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.
Mer information om Sveriges riksdags EU-information
Säkerhetspolitik.se
Webbplats med fakta om svensk säkerhetspolitik.
Mer information om Säkerhetspolitik.se
Taylor & Francis
Databas med artiklar i fulltext från cirka 1 900 av förlaget Taylor & Francis tidskrifter från och med 1997. Vissa titlar lanserade under senare år finns i samlingen FRESH Collection ( Åtkomst till FRESH gäller endast FHS-användare ). Samtliga tidskrifter är sökbara på samma plattform.
Mer information om Taylor & Francis
Taylor & Francis ebooks
E-böcker inom de flesta ämnesområden från Taylor & Francis Group ( Routledge, Psychology Press, CRC Press and Focal Press) De böcker som Anna Lindh-biblioteket har tillgång till är markerade med en grön symbol. Det finns även ett antal böcker tillgängliga via open access. Det finns två typer av e-böcker tillgängliga via Taylor & Francis. Böcker utan DRM: obegränsat antal användare, kan läsas online och laddas ner Open access books: dessa böcker är licensierade under Creative commons CC-BY-NC-ND licens markerade med en creative commons symbol. De kan laddas ner och läsas online.
Mer information om Taylor & Francis ebooks
Taylor & Francis Strategic Defence & Security Studies Classic Archive
Paket med 29 tidskrifter i fulltext från och med tidskrifternas startår, den äldsta från år 1857, fram till och med år 1996. Tidskrifterna finns på samma plattform som övriga tidskrifter från Taylor & Francis.
Mer information om Taylor & Francis Strategic Defence & Security Studies Classic Archive
Transitions Online (TOL)
Webbplats med TOLs (Transitions Online) nyheter från forna Sovjetunionen och Östeuropa.
Mer information om Transitions Online (TOL)
Ulrichsweb
Databas med detaljerad information om över 300 000 vetenskapliga och andra tidskrifter och tidningar, bland annat ämnesklassning, sakkunniggranskning och ibland innehållsförteckningar. Kan användas för att hitta relevant tidskrift för publicering av forskningsartiklar.
Mer information om Ulrichsweb
UNdata
Samlingsdatabas med statistik från FNs olika underorgan.
Mer information om UNdata
United Nations Digital Library
Innehåller bland annat FN-dokument, öppet tillgängliga publikationer, röstningsresultat och tal.
Mer information om United Nations Digital Library
United Nations Treaty Collection (UNTC)
Webbplats från FN med databaser med deras fördrag. Fördragen finns i fulltext från 1946-.
Mer information om United Nations Treaty Collection (UNTC)
UN web
Webbplats från Förenta nationerna (FN) med ingångar om fred och säkerhet, utvecklingsfrågor, Mänskliga rättigheter, humanitära frågor och internationell rätt. Innehåller information från FNs olika organ, deras arbete och nyheter.
Mer information om UN web
Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Databas med fakta om väpnade konflikter och fredsavtal från hela världen från 1946-.
Mer information om Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Uppsatser.se
Databas med examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.
Mer information om Uppsatser.se
Web of Science
Databas med referenser från över 12 000 vetenskapliga tidskrifter inom samtliga ämnesområden samt information om citeringar och referenser mellan artiklarna. Innehåller: Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index.
Mer information om Web of Science
Very short introductions – Law
Innehåller 15 titlar med kortfattade introduktioner till ämnet skrivna av experter.
Mer information om Very short introductions – Law
Wiley Online Library
Databas med artiklar i fulltext från drygt 1 480 av förlaget Wileys tidskrifter från och med 1997.
Mer information om Wiley Online Library
WordFinder
Databasen innehåller ordböcker och lexikon på olika språk. Access till lexikonen ges via webbläsare, mobiltelefon och surfplatta. För Norstedts ordböcker, se Nationalencyklopedin – Tjänster - Ordböcker! Om man vill skapa ett personligt konto i Wordfinder utöver Försvarshögskolans access kan man göra det under "My Account". Sitter man på distans när man gör det måste denna direktlänk användas: https://app-wordfinder-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/en/login
Mer information om WordFinder