Sök

Så här söker du i Primo

Primo är en bra söktjänst för att starta en ämnessökning efter böcker, artiklar och e-böcker

Så här börjar du en sökning

För att söka litteratur till en uppsats behöver man ofta söka på engelska. I Primo finns det övervägande engelskspråkig litteratur. Du vill söka efter hybridkrigföring kopplat till Ukraina. Du översätter därför dina sökord till engelska.

För att komma åt litteraturen i fulltext behöver du använda bibliotekets publika datorer eller logga in på distans. Lärare och studenter vid Försvarshögskolan har distansinloggning.

Primo sökruta för ämnesökning . Sökning på Hybrid warfare och  Ukraine.

Skriv in dina sökord och klicka på förstoringsglaset. Citattecknet kring "Hybrid warfare" betyder att du söker på båda orden ihop.

Dina sökträffar

Sökresultat i Primo på en sökning efter litteratur  om hybrid warfare och Ukraine. 

Begränsa sökresultatet

Sökresultat i Primo. Avgränsning till vetenskapliga tidskrifter i fulltext. 

Det går att begränsa en sökning på flera sätt. Här har vi valt att begränsa sökningen till vetenskapliga artiklar i fulltext. Andra exempel på begränsning är ämnen, utgivningstid och upphovsman.

» Här söker du i Primo

Dela: