Sök

Sök

Ulrichsweb

Databas med detaljerad information om över 300 000 vetenskapliga och andra tidskrifter och tidningar, bland annat ämnesklassning, sakkunniggranskning och ibland innehållsförteckningar. Kan användas för att hitta relevant tidskrift för publicering av forskningsartiklar.

Utgivare

ProQuest/Serials Solutions

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets publika datorer

Dela: