Sök

Sök

Nya databaser hos Anna Lindh-biblioteket

Specialiserade databaser inom sociologi, psykologi och nyhetsmedia finns från och med höstterminen 2022 på biblioteket

Anna Lindh-biblioteket har tagit in den stora databasen ProQuest Central som i sig innehåller 47 deldatabaser med vetenskapliga tidskrifter inom alla större ämnesområden plus även avhandlingar och konferensbidrag.

Databasen innehåller även Global Newsstream som ger tillgång till nyhetsmedia som Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, The Independent, New York Times, The Times och Washington Post.

» Besök ProQuest Central

» Besök Global Newsstream

» Besök ProQuest Sociology

» Besök ProQuest Psychology

Kontakt: databaser@fhs.se

Dela: