Sök

Sök

Avhandlingar i DiVA

Avhandlingar skrivna i samarbete med Försvarshögskolan ska registreras i DiVA Försvarshögskolan och göras tillgängliga på Anna Lindh-biblioteket.

Författaren ansvarar för att doktorsavhandlingen registreras i DiVA innan disputation. Avhandlingen ska även publiceras i fulltext om det inte finns upphovsrättsliga hinder.

Författaren ansvarar också för att två tryckta exemplar av avhandlingen överlämnas till Anna Lindh-biblioteket. Dessa görs sedan tillgängliga i biblioteket.

Vid frågor, kontakta diva@fhs.se

Dela: