Sök

Avhandlingar i DiVA

Avhandlingar skrivna i samarbete med Försvarshögskolan ska registreras i DiVA Försvarshögskolan och göras tillgängliga på Anna Lindh-biblioteket.

Författaren ansvarar för att doktorsavhandlingen registreras i DiVA innan disputation. Avhandlingen ska även publiceras i fulltext om det inte finns upphovsrättsliga hinder.

Författaren ansvarar också för att två tryckta exemplar av avhandlingen överlämnas till Anna Lindh-biblioteket. Dessa görs sedan tillgängliga i biblioteket.

Anna Lindh-biblioteket lägger ut en nyhet om när avhandlingen finns på biblioteket.

Försvarshögskolans riktlinjer hittar du i länken nedan:

» Riktlinjer för aktiviteter i samband med disputationer och licentiatseminarierPDF

Vid frågor, kontakta diva@fhs.se

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen diva@fhs.se.
Dela: