Sök

Sök

Norska listan

I Norge finns en modell för analys av publiceringsverksamhet som årligen tillämpas på publikationer från de norska universiteten och högskolorna.

Den norska modellen mäter både kvantitet och kvalitet genom att ta hänsyn både till publiceringsvolymen och till publiceringskanalen. Varje publikation får en viss poäng beroende på om den är publicerad i en vetenskaplig kanal (nivå 1) eller en vetenskaplig kanal som anses ledande inom fältet (nivå 2).

Alla publikationer som publicerats i en publiceringskanal som ingår i den norska listan inkluderas i analysen. Eftersom både tidskrifter och förlag finns med så har den norska listan en större täckningsgrad än vad citeringsdatabaser har. Den norska modellen passar alltså även humaniora och samhällsvetenskaper, där publicering görs i både tidskrifter och böcker.

Ett publiceringsutskott inom det norska universitets- och högskolerådet gör varje år en översyn över nivåindelningen och huruvida nya publiceringskanaler ska tas med i modellen.

En del svenska lärosäten, däribland Försvarshögskolan, använder den norska modellen för resurstilldelning.

» Gå till Norska listan

Dela: