Sök

I skottgluggen – Anna Lindh-bibliotekets podd

I skottgluggen är bibliotekets podd som handlar om att forska och studera krig och politik

I bibliotekets podd möter du skolans anställda, forskare och studenter i samtal kring olika teman,

Det första avsnittet handlar om hur man gör ett forskningsläge. Det är någonting som alla studenter arbetar med i samband med sina uppsatser och kanske en av de svårare bitarna - då man behöver hitta tidigare forskning som relaterar till en frågeställning. Hur ska man gå tillväga för att lyckas göra en kartläggning på ett bra sätt?

Gråzonsproblematik och källkritiskt förhållningsätt är temat för det följande dubbelavnittet. Första delen ger en bakgrund och definerar begrepp. Vad menas med gråzonsproblematik? Det andra avsnittet tar upp strategier för att hantera informationslandskapet inom krigsvetenskapen.

Avsnitten är 20-30 minuter långa.

» Lyssna på podden i FHS Play 

Följ länken och logga därefter in genom att välja Swedish Defence University. Du behöver ett FHS-konto för att kunna lyssna,

Välkommen att lyssna!

Har du frågor eller tips på nya avsnitt kontakta oss gärna på lms@fhs.se.

Dela: