Sök

Organisation

Verksamheten är uppdelad på fyra enheter.

Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning, konceptutbildning och CATS, samt forskningsverksamhet i projektform. Här samlas medarbetare med forskningskompetens och lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet och centret kan dra resurser och knytas till hela högskolans verksamhet för att centrets produkter ska vara både innovativa och relevanta för uppdragsgivarna.

Hela centrets organisation är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet.

Dela: