Cats

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) är en nationell centrumbildning inom Försvarshögskolan med uppgift att både utveckla och sprida vetenskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet.

Genom forskning, utredning och utbildning fördjupar sig centret i terrorismstudier, underrättelsestudier och informationsoperationer. Kontaktpersoner är enhetschef Dr. Lars Nicander och forskningsledare Dr. Magnus Ranstorp.

Puff bild
Vår verksamhet
Hur vi kan skydda samhället mot asymmetriska hot och terrorism, är kärnan i Cats verksamhet.
Puff bild
Publikationer
Ett urval av våra rapporter, böcker, artiklar och andra publiceringar finns samlade här.
Puff bild
Cats i media
Våra kunniga experter är ofta intervjuade i media. Här listas Cats medverkan i olika medier.
Dela: