Sök

Konceptutbildning

Försvarshögskolans konceptutbildningar i ledarskap ingår också i CTSS.

Enheten för konceptutbildning ansvarar för tre koncept i ledarskapsutbildning: Utveckling av grupp och ledarskap, (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL).

Dessa tre ledarskapsutbildningar är sannolikt några av de mest eftertraktade och välkända ledarskapsutbildningarna i hela landet i alla sektorer. Det är Försvarshögskolans ledarskapslärare som utbildar samtliga handledare inom de tre koncepten. Våra forskare inom ledarskap arbetar kontinuerligt med att utveckla och bevara kvaliteten och den vetenskapliga grunden i koncepten som huvudsakligen bedrivs i regi av privata utbildningsarrangörer.

Chef för konceptutbildningar är Andreas Ivansson.

Andreas Ivansson

Enhetschef, Sektionschef, Kurssamordnare

Andreas.Ivansson@fhs.se +46 8-55342929
Dela: