Sök

Handledarsidor

Som handledare för någon av våra konceptutbildningar ska du närvara vid minst ett handledarmöte per tvåårsperiod för att behålla ditt handledaravtal med Försvarshögskolan.

VIKTIG INFORMATION!

Handledarseminarier har under många år varit ett stående och uppskattat inslag i konceptutbildningarnas verksamhet. Det kommer det att fortsätta vara! Syftet är att upprätthålla och utveckla handledarnas kompetens för att säkerställa så bra kurser som möjligt. På grund av rådande pandemi och konsekvenserna av denna valde vi att ställa in vårens seminarieverksamhet. Vi fattade också beslut om tillfälligt undantag för krav på deltagande i seminarier under en tvåårsperiod. De handledare som inte uppfyllt kriterierna har därmed behållit sin plast i registret. Både vi själva men framförallt alla våra duktiga handledare och arrangörer har drabbats hårt av en krävande omställning av verksamhet, med stora kalenderförändringar och även inställda kurser som följd. Den ekonomiska situationen för många arrangörer och handledare är också ansträngd.

För att framtidssäkra seminarieverksamheten kommer Försvarshögskolan under hösten 2020 att se över formerna för denna. Vi har också valt att på grund av den stora omställningsverksamheten och påfrestningarna i sviterna av pandemin ställa in även seminarierna under hösten 2020! I tillägg har vi beslutat att tillfälligt plocka bort det publika handledarregistret från vår hemsida under tiden översynen pågår. Målsättningen är att vi under hösten 2020 skall återkomma med ett uppdaterat upplägg för våra seminarier och register.

Vid frågor om inställda seminarier eller handledarregister kontakta oss på ledarskapsutbildningar@fhs.se

Nyhet

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självsinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Dialogmöte med UGL-arrangörer den 19 april

UGL genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning och genom lärande av praktiska erfarenheter. Som ett led i detta bjuder FHS in till dialogmöte med arrangörer för att dela erfarenheter av både handledning och kursarrangemang. Agendan för mötet innehåller erfarenhetsutbyte ur olika perspektiv.

Handledarmöte UGL/UL/IL

Normkritiskt förhållningssätt

Seminariet syftar till att öka medvetenheten om egna fördomar och referensramar samt öka den mentala beredskapen att hantera olika situationer som kan dyka upp under UGL/UL/IL.

Handledarparet – vårt samarbete

Hur gör vi varandra bättre! Vi hanterar konkreta frågeställningar som teambuilding i handledarparet, rädslor som kan hämma och främja ett gott samarbete, utmanande och energigivande situationer. Vi delar erfarenheter av metoder som stärker samarbetet i handledarparet. Seminariet är upplevelsebaserat och bygger på ditt aktiva deltagande.

Handledarmöte UGL

Handledarrollen - interventioner och processer

Vi kommer att utgå från UGL veckans olika delar och utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta medvetenheten kring interventioner och deras betydelse under UGL veckan.

Handledarmöte UL

Två dagar med UL!

Vi kommer att fördjupa oss i uppbygnaden av UL-kursen samt att genom dialog och erfarenhetsutbyte tillsammans utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta fram UL-kursen och oss som handledare.

Om den utbildning du vill gå är fullbokad kan du göra en reservanmälan på anmälningssidan.

Avbokning görs skriftligen via mail till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, via länken nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Varumärkesrättigheter

Andreas Ivansson

Enhetschef, Sektionschef, Kurssamordnare

Andreas.Ivansson@fhs.se +46 8-55342929
Dela: