Sök

Sök

Vill du få hjälp med inläst litteratur?

Om du har läs- och skrivsvårigheter till exempel dyslexi, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur.

Ansök om stöd tidigt

Ansök i god tid för att försäkra dig om att stödet finns på plats när du påbörjar studier eller kursmoment. Du ansöker genom att logga in i systemet Nais. Där fyller du i ansökningsformuläret.

I din ansökan ska du bifoga intyg som bekräftar varaktig funktionsnedsättning.

När ansökan är mottagen kommer Försvarshögskolans samordnare kontakta dig för att boka in ett personligt möte.

Ett stöd du kan få är inläst kurslittertur. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har en tjänst som heter Egen nedladdning och med ett konto kan du ladda ned talböcker direkt till din mobil eller dator.

Det är biblioteket som registrerar studenter i MTM:s låntagarregister samt ger information och support om tjänsten. Kontakta Anna Lindh-biblioteket på resurs@fhs.se efter att du har haft det inledande samtalet med Försvarshögskolans samordnare.

Du kan själva söka i MTM:s katalog Legimus för att se vilka böcker som finns inlästa. Om din kurslitteratur inte finns inläst så kontakta biblioteket i god tid så kan vi beställa en inläsning.

Sök i Legimus: katalog över inläst litteratur

Mer om Försvarshögskolans stöd under studierna på studentportalen

Dela: