Sök

Sök

Obligatoriska fält - avhandlingar in DiVA

Alla fält märkta * måste fyllas i


Tabell som visar obligatoriska fält att fylla i vid publicering av avhandlingar i Diva.

FÄLT

INSTRUKTIONER

Författare*


Efternamn, förnamn


Institution, avdelning eller program

Välj organisationsenhet på
Försvarshögskolan, välj det längst ner
i hierarkin.

Annat lärosäte*

Skriv in det andra lärosäte du tillhör.

Titel*


Huvudtitel, undertitel


Språk

Ange publikationsspråk

Övriga uppgifter*

Ange publiceringsår och antal sidor.

Serie

Ange om publikationen är utgiven
i en serie. Finns inte serien med i listan,
gå till fältet Annan serie nedan.

Utgivare (för bok)

Ort, förlag.

Nationell ämneskategori*

Välj kontrollerad ämneskategori från
rullningslistan.

Forskningsämne*

Ange det forskningsämne du tillhör på Försvarshögskolan.

Nyckelord

Ange dina egna nyckelord (ämnesord)
separerade med kommatecken
samt språk på orden.

Abstract

Lägg till abstract samt språk.

Handledare*

Ange namn och lärosäte, institution
eller avdelning för handledare.
Lägg till ytterligare genom att klicka
på Ytterligare handledare.

Opponent*

Ange namn och lärosäte, institution
eller avdelning för opponenten.
Lägg till ytterligare genom att klicka
på Ytterligare opponent.

Disputation*

Välj datum och tid för disputationen i
kalendern samt vilket språk disputationen
hålls på. Skriv in examinerande lärosäte
samt lokal, adress och ort där
disputationen äger rum.

Kontakt: diva@fhs.se

Dela: