Sök

Sök

Obligatoriska fält - forskningspublikationer in DiVA

Alla fält med * måste fyllas i

FÄLT

INSTRUKTIONER

Författare*


Efternamn, förnamn


Lokalt användar-ID

Ange ditt FHS-konto.

ORCID-id

Registrera

ORCID-id

Institution, avdelning eller program

Välj organisationstillhörighet, lägst i hierarkin.

Ytterligare författare

Om publikationen har flera författare, klicka på Ytterligare författare och fyll i uppgifter.

Annat lärosäte

Väljs för författare med annan organisations-tillhörighet än FHS. Ange affiliering för upp till 10 personer, och ange även land när personen är placerad vid utländskt lärosäte eller organisation. Använd även detta fält när du själv har skrivit publikationen vid ett annat lärosäte.

Titel*


Huvudtitel, undertitel


Språk

Ange publikationsspråk

Typ av innehåll*


Refereegranskat

Publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och artikeln har accepterats för publicering.

Övrigt vetenskapligt

Publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.

Övrigt (populärvetenskap, debatt)

Publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Status

Ange publiceringsstatus för registrerade publikationer.

Publiceringsstatus ska anges även för ännu ej publicerat material.

Ingår i tidskrift* (för artikel i tidskrift)

Skriv in början eller delar av tidskriftens namn eller ISSN-nummer och välj bland alternativen som visas i listan.

Finns inte tidskriften med i listan, skriv in tidskriftens titel och ISSN under Annan tidskrift.

Övriga uppgifter*

Utgivningsår, volym, tidskriftsnummer, sidnummer, antal sidor (för artikel i tidskrift).

Utgivningsår, upplaga, antal sidor (för bok).

Serie

Ange om publikationen är utgiven i en serie. Finns inte serien med i listan, gå till fältet Annan serie nedan.

Utgivare (för bok)*

Ort, förlag.

Identifikatorer*


ISBN

T.ex. 978-91-7000-229-8 (för bok)


Ange DOI-nummer eller URL/webblänk till fulltext eller bibliografiska uppgifter.

Nationell ämneskategori*

Välj kontrollerad ämneskategori från den hierarkiska listan.

Vid val av nationell ämneskategori ska ämnet vara på minst nivå 2 (det vill säga inte "samhällsvetenskap" men till exempel "Annan samhällsvetenskap", "Psykologi", "Sociologi" eller "Statsvetenskap).

Minst ett ämne och högst tre ska anges.

Forskningsämne*

Välj det ämne, alternativt ämnen vid Försvarshögskolan som författaren (eller författarna) erhållit finansiering från när publikationen producerats.

Nyckelord

Ange fria nyckelord (ämnesord). Separera nyckelorden med kommatecken.

Ingår i annat projekt


Abstract


Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär: välj forskningsfinansiär från listan och fyll i projektnummer.

Contact: diva@fhs.se

Dela: