Sök

Sök

Försvarshögskolans digitala verktyg

Anna Lindh-bibliotekets IKT-pedagoger har tagit fram exempel på hur du som lärare kan undervisa flexibelt med hjälp av Försvarshögskolans digitala verktyg. Texten tar upp några vanligt förekommande exempel på undervisningsmoment och beskriver hur dessa kan genomföras och examineras digitalt. I Anna Lindh-bibliotekets digitala verktygslåda finns fler tips.

Föreläsningar

Föreläsningar kan antingen spelas in i förväg och tillgängliggöras till studenterna i Canvas eller genomföras i realtid med hjälp av Zoom.

Dela: