Sök

Sök

Instruktioner för registrering av avhandlingar

Så här registrerar du avhandlingar i DiVA.

  1. Logga in i DiVA med ditt FHS-konto (samma inlogg som du använder till din FHS-mejl) och klicka på Lägg till publikation/Ladda upp filer.

  2. Välj typ av publikation:
    Doktorsavhandling, monografi: Består av en enda sammanhängande framställning (monografiavhandling).

    Doktorsavhandling, sammanläggning: Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning (sammanläggningsavhandling).

  3. Om sammanläggningsavhandling valts söker du fram dina delarbeten. Markera de arbeten du har med i avhandlingen och lägg till. Ändra ordning genom att klicka på pilarna och ta bort med kryssen.

  4. Fyll i alla fälten i listan: obligatoriska fält.

  5. Ladda upp din avhandling som pdf-fil.

  6. Kontrollera uppgifterna och skicka in.

Kontakt: diva@fhs.se

Dela: