Sök

Obligatoriska fält - forskningspublikationer i DiVA

Alla fält med * måste fyllas i

Tabell som visar obligatoriska fält att fylla i vid publicering av forskningspublikationer i Diva.

fält

instruktioner

Författare*


Efternamn, förnamn


Lokalt användar-ID

Ange ditt FHS Inlogg.

ORCid

Registrera

ORCid

Institution, avdelning eller program

Välj organisationstillhörighet, lägst i hierarkin.

Ytterligare författare

Om publikationen har flera författare, klicka på Ytterligare författare och fyll i uppgifter.

Annat lärosäte

Väljs för författare med annan organisations-tillhörighet än det egna lärosätet.

För externa upphovspersoner med affiliering till ett utländskt lärosäte ska land uppges som affiliering, för upp till 10 personer. För externa upphovspersoner från andra svenska lärosäten behöver inte affiliering anges.

Titel*


Huvudtitel, undertitel


Språk

Ange publikationsspråk

Typ av innehåll*


Refereegranskat

Publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och artikeln har accepterats för publicering.

Övrigt vetenskapligt

Publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.

Övrigt (populärvetenskap, debatt)

Publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Status

Ange publiceringsstatus för registrerade publikationer.

Publiceringsstatus ska anges även för ännu ej publicerat material.

Ingår i tidskrift* (för artikel i tidskrift)

Skriv in början eller delar av tidskriftens namn eller ISSN-nummer och välj bland alternativen som visas i listan.

Finns inte tidskriften med i listan, skriv in tidskriftens titel och ISSN under Annan tidskrift.

Övriga uppgifter*

Utgivningsår, volym, tidskriftsnummer, sidnummer, antal sidor (för artikel i tidskrift).

Utgivningsår, upplaga, antal sidor (för bok).

Serie

Ange om publikationen är utgiven i en serie. Finns inte serien med i listan, gå till fältet Annan serie nedan.

Utgivare (för bok)*

Ort, förlag.

Identifikatorer*


ISBN

T.ex. ISBN 978-91-7000-229-8 (för bok)


Ange DOI-nummer eller URL/webblänk till fulltext eller bibliografiska uppgifter.

Nationell ämneskategori*

Välj kontrollerad ämneskategori från rullningslistan.

Vid val av nationell ämneskategori ska ämnet vara på minst nivå 2 (det vill säga inte "samhällsvetenskap" men till exempel "Annan samhällsvetenskap", "Psykologi", "Sociologi" eller "Statsvetenskap).

Minst ett ämne och högst tre ska anges.

Forskningsämne*

Välj det det/de ämne/n vid Försvarshögskolan som författaren/na erhållit finansiering från när publikationen producerats.

Nyckelord

Ange fria nyckelord (ämnesord). Separera nyckelorden med kommatecken.

Ingår i projekt


Abstract


Forskningsfinansiär med Open Access-krav

Välj forskningsfinansiär från listan och fyll i projektnummer.

Finansiärer som kräver Open Access-publicering: Europeiska forskningsrådet EU, FP7, Sjunde ramprogrammet, Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Östersjöstiftelsen.


Dela: