​Bibliotekets undervisning för studenter i akademisk informationsökning

Vi välkomnar lärare att kontakta oss för att planerna samarbete kring informationssökning som ett inslag i en kurs eller ett program.

Biblioteket erbjuder undervisningstillfällen för att öka kompetensen hos studerande i att effektivt söka, kritiskt värdera samt hantera och organisera vetenskaplig information.

Utbildningstillfällena planeras i nära samarbete med kursansvarig lärare.

Är du intresserad av att boka in ett tillfälle i din kurs? Kontakta oss gärna! alb@fhs.se

Dela: