Sök

​Litteratur och inspiration

Här samlar vi litteratur och digitalt material som vi hoppas ska inspirera dig till fortsatt digital utveckling.

Böcker

  • Nätbaserad utbildning - en introduktion av Stefan Hrastinski
  • Mer om nätbaserad utbildning av Stefan Hrastinski
  • Webben i undervisningen av Patricia Diaz
  • Flipped classroom- det omvända klassrummet av Daniel Barker 

De här böckerna och många fler finns på biblioteket.

» Sök i Primo efter mer litteratur.

Filmer

» Teaching teaching & understanding understanding
Är en kortfilm om att undervisa i högre utbildning producerad av Aarhus Universitet.

» Creative Commons
Är en licens som innebär att du som upphovsman tillåter andra att sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk.

Horizon Report
En årlig rapport som beskriver teknikområden i framkant. Områdena kommer att påverka högre utbildning under de kommande ett till fem åren.

Horizon report 2017

Horizon report 2018

» Flippat klassrum
Kan förenklat beskrivas som ett frigörande av klassrumstid genom att läraren spelar in sina föreläsningar och lektioner. Deltagarna tar sedan del av materialet hemifrån. Genom upplägget kan klassrumstiden användas mer kvalitativt, till att exempelvis diskutera frågor. I den här filmen berättar Daniel Barker hur han jobbar med flippat klassrum.

» Återkoppling till studenter
Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik och Max Scheja, professor i högskolepedagogik, samtalar kring återkoppling som pedagogiskt verktyg för studenters lärande. Producerat av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), Stockholms universitet.

Bloggar

» Flexspan
Nyheter och trender inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande.

 

Dela: