Sök

Databaser

Låntagare på biblioteket har tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser via bibliotekets datorer på IT-torget.

Studerande och anställda vid Försvarshögskolan når även bibliotekets resurser på distans. Logga in med ditt FHS-konto när databasen har ett hänglås. Resurser utan hänglås är fritt tillgängliga.

» Villkor för användning av databaser