Sök

Paula Silfverstolpe

Lecturer

International Law

Organisation

Department of Security, Strategy and Leadership

Centre for International and Operational Law

Profile image for Paula Silfverstolpe

About Paula

Latest publications

Paula Silfverstolpe Anställd på FHS sedan 2017 med tjugo års internationell tjänstgöring utomlands bland annat som jurist på jugoslavientribunalens (ICTY) appellationskammare samt Judgement Coordinator på rwandatribunalen (ICTR) i Arusha, Tanzania. Jur. kand examen från Lunds universitet samt LLM från London Scool of Economics och Queen Mary and Westfield College. Tidigare tjänstgöring som juridisk rådgivare på OSCE och FN i Kosovo med fokus på internationell brottslighet efter kriget 1999. Som juridisk rådgivare på FN kontoret i Bahdad, Irak under och efter kriget 2003, samt på Internationella Atomenergiorganet (IAEA) i Wien, Österrike som juridisk rådgivare rörande nukleär terrorism. Även tjänstgöring som expert på mänskliga rättigheter i DR Kongo inom ramen för FN:s fredsoperation MONUC, samt juridisk rådgivare för EU counterpiracy operations på Somalias Horn. Även tjänstgöring som jurist på FN kontoret i Beirut, Libanon. På FHS ansvarar Paula för utbildning i operativ juridik på Taktisk Stabskurs (TSK) samt på Högre Officerpogrammet (HOP). Paula undervisar i legala aspekter på militär våldsanvändning kopplat till gråzon, väpnat angrepp och krig/väpnad konflikt. Undervisningen omfattar även förmågeskapande juridik samt luft-och havsrätt. Försvarshögskolan Universitetsadjunkt
Share: