Search

Search

Linda Johansson

Senior Lecturer

War Studies

Organisation

Department of War Studies and Military History

Maritime Operations Division

Profile image for Linda Johansson

About Linda

Latest publications

Linda Johansson Disputerade i filosofi på KTH 2013 med avhandlingen "Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries". Har arbetat som lärare och forskare på Försvarshögskolan sedan 2014. Lektor i krigsvetenskap sedan 2018. Forskar huvudsakligen om etik, taktik och autonoma system.

Senaste artiklar:

”From Samurais to Borgs - Reflections on the importance of intelligence ethics” (International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 2020, DOI: 10.1080/08850607.2020.1734768) (Tillsammans med Robert Frisk.)

"Military Operations Planning and Goal-management: A Philosophical Perspective.
Thoughts on how decision theory and ethics can help improve military goal-management" (Journal of Military and Strategic Studies, 19:3, 2019). (Tillsammans med Robert Frisk.)

"Ethical Aspects of Military Maritime and Aerial Autonomous Systems" (Journal of Military Ethics 17:2-3, 2018).

Bokkapitel:

"Hopp eller hot - om artificiell intelligens" i "Känsliga frågor, nödvändiga samtal - Att lära om och av kontroverser" (Flensner, K, Larsson, G, Säljö, R. (red), Studentlitteratur 2021)

"Är det fegt att använda drönare?" i "Mod i strid och filosofi - Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget" (Peter Haldén och Björn Tjällén (red.), Nordic Academic Press 2017).

Skönlitterärt:

"Marmeladrapporten" (Bokförlaget Mormor, 2021) (humor/science fiction)
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: