Sök

Stefan Silfverskiöld

Commander

Directorate, Chairman of the Research and Education Board, Senior Lecturer

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Military Studies

Science of Command & Control and Systems Science for Defence and Security Division

Military Technology Systems Section

Profile image for Stefan Silfverskiöld

About Stefan

Engelsk beskrivning
PhD/Commander
Assistant professor in military-technology
Chair of the Research and Education Board
Deputy Head of Research

Selected publications

Name
What
Year
Stefan Silfverskiöld Tekn Dr, lektor
Biträdande forskningschef
Ledamot Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap
Ordförande Centrala Beredningsgruppen för Elektromagnetisk hot
Försvarshögskolan Universitetslektor i militärteknik/Ordf FoUN
Share: