Search

Search

Stefan Silfverskiöld

Captain

Senior Lecturer

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Systems Science for Defence and Security

Systems Science for Defence and Security Division

Profile image for Stefan Silfverskiöld

About Stefan

Engelsk beskrivning
Head of Department for systems Science and Security
Deputy Research Director
Assistant professor in Systems Science for Defence and Security
FHS representative to the Council of the International Society of Military Sciences
Member of the Organizing Committee for the Sustainability Conference ISDRS 2022, Stockholm

Latest publications

Stefan Silfverskiöld Prefekt, Institutionen för Försvarssystem
Biträdande forskningschef
Ledamot Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap
Ordförande Centrala Beredningsgruppen för Elektromagnetisk hot
Ledamot i organisationskommittén för hållbarhetskonferensen ISDRS 2022, Stockholm
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: