Search

Search

Sebastian Larsson

Associate Senior Lecturer

War Studies

Contact Sebastian

Sebastian.Larsson@fhs.se

Organisation

Department of War Studies and Military History

Land Operations Division

Profile image for Sebastian Larsson

About Sebastian

Engelsk beskrivning
Larsson obtained his PhD from the Department of War Studies, King's College London in 2019. His research is situated in the fields of international political sociology and critical security/military studies, and concerns the social dimensions of security, defence, intelligence, and technology.
Sebastian Larsson Sebastian disputerade år 2019 vid Department of War Studies, King's College London. Hans forskning rör sig inom områdena internationell politisk sociologi samt kritiska säkerhets- och militärstudier och fokuserar på de sociala dimensionerna av säkerhet, försvar, underrättelse och teknologi. Försvarshögskolan Lektor, biträdande
Share: