Sök

Hur lånar och återlämnar jag?

Som låntagare vid Anna Lindh-biblioteket har du tillgång till bibliotekets samlingar av både tryckt och elektroniskt material

Att låna

På alla bibliotek finns låneautomater. Du lånar själv med ditt lånekort eller personnummer samt din pinkod.

Lånetiden är 28 dagar. Du kan själv förlänga dina lån 28 dagar i taget upp till max 168 dagar.

En förseningsavgift på 5 kr per dag och bok tas ut från och med första dagen en bok är försenad. Om du har en skuld på över 100 kr spärras du automatiskt för vidare lån och användning av bibliotekets datorer.

Anställda och studerande vid Försvarshögskolan och vid Försvarsmaktens högkvarter betalar inte förseningsavgifter. Däremot spärras du som låntagare efter tredje påminnelsen.

Du kan inte låna om

  • om det är kö på boken.
  • om du har en skuld på 100 kr eller mer.
  • om du är spärrad för att du har fått flera förseningspåminnelser på boken.

Anställda vid Försvarshögskolan och Försvarsmaktens högkvarter får automatiskt omlån upp till 168 dagar.

» Lånevillkor

Omlån och reservation av böcker

Du kan själv låna om dina böcker och reservera utlånat material genom att logga in på Mina lån.

Böcker som finns tillgängliga i hyllan på huvudbiblioteket kan inte reserveras, dem hämtar du själv från hyllan och lånar.

Böcker som är placerade på filialen Karlberg samt Försvarsmaktens högkvarter kan du reservera i Primo och hämta på huvudbiblioteket.

» Läs mer om Mina lån

Återlämning

På huvudbiblioteket finns en återlämningsautomat utanför ingången. Där går det bra att lämna dina böcker fram till 17.00 under vardagar. Därefter stänger Försvarshögskolan.

På filialen Karlberg är det bäst att återlämna böckerna via låneautomaten inne i biblioteket. Om det inte går så kan du använda en boklåda vid entrédörren till biblioteket. Allmänheten kan inte återlämna böcker på Karlberg.

» Är du sen med att återlämna?

Bibliotekets elektroniska material

Du når bibliotekets databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker via bibliotekets datorer vid IT-torget. Studerande och anställda vid Försvarshögskolan kan även komma åt bibliotekets elektroniska material genom att logga in på skolans trådlösa nätverk eller via distansåtkomst.

Respektera licensvillkoren för det elektroniska materialet. Utskrift och nedladdning av artiklar får endast göras för personligt bruk i studie- eller forskningssyfte.

» Trådlöst nätverk

» Bibliotekets samlingar

Dela: