Sök

Sök

Beställning av kurslitteratur till det högre officersprogrammet

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för inköp av kurslitteratur till det Högre officers­programmet (HOP) vid Försvarshögskolan.

(Söker du efter instruktionsfilmer för att skapa litteraturlistor i Canvas, scrolla ned på denna sida.)

Inriktningen är att kurslitteraturen för HOP ska delas ut till de studerande men då viss litteratur är svåråtkomlig lånas delar av litteraturen ut via läromedelscentralen (LMC) på DKV. Lånen görs genom självutlåning, som på biblioteket.

Senast 15 veckor före kursstart kommer kurslitteraturfunktionen vid Anna Lindh-biblioteket kontakta kursansvarig. Det går även att kontakta kurslitteraturfunktionen via mejl till kurslitteratur@fhs.se om du har frågor eller vill komma igång med beställningen i Canvas Lärplattform (LMS) tidigare.

Beställningar som görs efter den 22 april kan inte garanteras komma i tid till terminsstart HT-2024.

På den här sidan beskrivs processen att beställa kurslitteratur och vad som är bra att tänka på.

1. Kontrollera först vad som redan är inköpt

När du gör en kurslitteraturbeställning i Canvas LMS kommer kurslitteraturfunktionen tillsammans med dig göra en bedömning av hur många titlar som behöver köpas in. Det minskar risken för att den litteratur som redan finns på plats i LMC köps in på nytt eller i fler exemplar än vad som behövs.

2. Kontrollera listan över svåråtkomlig litteratur

Biblioteket publicerar en förteckning över svåråtkomlig litteratur och litteratur som är slut på förlaget. Listan uppdateras kontinuerligt. Syftet med förteckningen är att du som lärare eller kursansvarig ska få en uppfattning om den önskade litteraturens tillgänglighet. Litteratur som finns med på listan över svåråtkomlig litteratur är mycket svår att beställa i rätt antal och för leverans i tid till kursstart.

3. Skapa beställningsunderlag i Canvas

Du som lärare eller kursansvarig skapar med stöd av biblioteket en litteraturlista i kursytan i Canvas. Litteraturlistan fungerar även som beställningsunderlag. Biblioteket kommer ta kontakt med dig som är kursansvarig för att initiera beställningen och stötta med att skapa listan i Canvas LMS kursyta.

När du väl skapat litteraturlistan i Canvas kan den användas som underlag för beställning vid kommande kurstillfällen. Den kan även användas som pedagogiskt verktyg under kursens gång då det är möjligt att lägga in läsanvisningar eller information till studenterna. Beställningsfunktionen i Canvas är integrerad med bibliotekssystemet vilket också innebär att bibliotekets e-resurser är tillgängliga direkt från Canvas. Det går även att ange i anteckning på respektive titel om den kommer att Delas ut, lånas i Läromedelscentralen eller nås via Anna Lindh-bibliotekets databaser.

Nedan finns instruktionsfilmer för att skapa beställningsunderlag via litteraturlista i Canvas.

Skapa litteraturlista i Canvas från grunden

 

Skapa litteraturlista i Canvas från en befinlig litteraturlista

 

Hur studenterna ser litteraturlistan i Canvas

 

4. Rekvisition och attest

När beställningsunderlaget i Canvas är klart startar kurslitteraturfunktionen upp ett inköpsförslag i inköpssystemet Agresso. Observera att det är först då inköpsförslaget attesterats av aktivitetsansvarig som beställningen vidare till leverantör. Därefter följer normalt 6-8 veckor leveranstid. Över sommaren får man räkna 10-12 veckors leveranstid. Över årsskiftet får man även ta i beräkning att Agresso stänger mellan mitten av december till mitten av januari. Biblioteket följer beställningsprocessen och har kontinuerlig kontakt med leverantören.

Villkor för beställning

För inköp av böcker vänder vi oss till Försvarshögskolans tre upphandlade ramavtalsleverantörer med drygt 28 000 underleverantörer. I enlighet med rektors beslut Ö 326/2016Pdf, 88.5 kB. gör biblioteket endast beställningar genom ramavtalsleverantörerna Adlibris, Bokus och Delbanco. I de fall det finns behov av att gå utanför dessa leverantörer, tar den beställande läraren kontakt med Inköpssektionen.

Biblioteket kan trots tidig beställning inte garantera leverans av samtliga böcker då det styrs av leverantören. Om en kompletterande beställning måste göras följer den rutinen för en ordinarie beställning. Kontakta gärna biblioteket om du har frågor kring en pågående beställning.

Avgränsningar

  • Litteratur som är utgiven av Försvarsmakten (M-litteratur) beställs inte genom Anna Lindh-biblioteket.
  • Biblioteket sluter inte avtal som krävs för nytryck av förlagsutgiven litteratur som är slut på förlaget.

Kopiering av kurslitteratur

Det är genom avtalet Bonus Copyright Access möjligt att kopiera och i vissa fall sprida kopierat material digitalt via exempelvis Canvas. Mer information om det finns på Bonus Copyright access webbplats.

Dela: