Sök

Sök

Seminarier

Seminarier kan antingen genomföras i realtid via e-mötesverktyget Zoom eller textbaserad i Canvas. I Zoom kan du genomföra seminarier i både större och mindre grupper. Seminarierna kan även spelas in.

I Zoom kan du skapa ”break-out-rooms” för smågrupps-diskussioner i realtid.

Mer information om hur du genomför seminarier och gruppdiskussioner finns i digitala verktygslådan:

QR-kod till e-möten i Zoom
Dela: