Sök

Sök

Beställning av kurslitteratur för lärare och kursansvariga till HOP

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för inköp av kurslitteratur till det Högre officers­programmet (HOP) vid Försvarshögskolan.

Direkt till Beställningsformulär

Villkor för beställningen

För inköp av böcker vänder vi oss till Försvarshögskolans tre upphandlade ramavtals­leverantörer med cirka 28 000 underleverantörer.

Kurslitteratur­­funktionen startar upp rekvisition i inköpssystemet Agresso. OBS! Först då rekvisitionen har attesterats av aktivitetsansvariga går beställningen vidare till leverantören. Därefter följer 6-8 veckor normal leveranstid. Biblioteket följer beställnings­processen och har kontinuerlig kontakt med ramavtals­leverantören.

I enlighet med rektors beslut Ö 326/2016 Pdf, 88.5 kB. gör biblioteket beställningar endast genom ramavtalsleverantörerna Adlibris, Bokus och Delbanco. I de fall det finns behov av att gå utanför dessa leverantörer, tar beställande lärare kontakt med Inköpssektionen.

Biblioteket kan trots tidig beställning inte garantera leverans av samtliga böcker då det styrs av leverantören. Om det behöver göras en kompletterande beställning följer den rutinen för en ordinarie beställning.

OBS: Kontakta oss om du har frågor kring en pågående beställning. Lägg aldrig en egen beställning till leverantör,

Förteckning över svåråtkomlig litteratur.

Huvuddelen av litteraturen till HOP får behållas av de studerande. Vissa titlar är till utlån eftersom de är mycket svåra att köpa in.

Biblioteket publicerar en förteckning över litteratur som är mycket svår att köpa in eller är slut på förlaget. Listan uppdateras kontinuerligt. Syftet med förteckningen är att du som lärare eller kursansvarig ska få en uppfattning om den önskade litteraturens tillgänglighet.

Avgränsningar

Biblioteket sluter inte avtal som krävs för nytryck av förlagsutgiven litteratur som är slut på förlaget.

För information om regler om kopiering av kurslitteratur läs informationen på Bonus Copyright access webbplats.

Se även: Kursyta i LMS Canvas (läsbar i Chrome) med listor över vilka titlar i läromedelscentralen som finns som elektroniska resurser.

Beställning av övrig litteratur, exempelvis lärar­exemplar.

Litteratur till civila utbildningar och lärarexemplar av böcker beställs av läraren eller kursansvarig själv via inköp. Anledningen är att böcker som köps in som kurslitteratur till läromedels­­centralerna registreras i bibliotekets databas. Om lärarexemplaren sambeställs med kurslitteraturen så kommer även de böckerna bli för utlån till studenter.

 

Beställningsformulär  


Godkänn villkoren för beställning av kurslitteratur * (obligatorisk)
Godkänn villkoren för beställning av kurslitteratur

GDPR * (obligatorisk)
GDPR

Dela: