Sök

FHS LMS - användning och inlogg för dig som utbildar

Försvarshögskolan använder en lärplattform, ett LMS (learning management system). Där finns bland annat utbildningsmaterial, kursuppgifter och utvärderingar. Under 2019 byter Försvarshögskolan lärplattform från itslearning till Canvas. Från och med höstterminen 2019 kommer samtliga kurser använda Canvas

Viktiga datum

» 20 juni - skicka in kursvärderingar till lms@fhs.se som för in dem i Websurvey

» 15 juli - alla kurser i itslearning arkiveras

» 19-20 augusti - utbildning i Canvas på plats på FHS - Anmälan

» 31 oktober - itslearning stängs ner

Kursvärderingar

Enkäter/undersökningar som gjorts i itslearning, t ex kursvärderingar, kommer från och med hösten att hänvisas till Textalk Websurvey. Det är ett system som Anna Lindh-biblioteket nu förvaltar men har begränsade möjligheter att ge användarstöd för samtidigt som LMS-bytet. Därför anställer vi en sommarjobbare för att överföra kursvärderingar från itslearning till Textalk Websurvey. Vi ber därför dig som är kursansvarig eller lärare och som vill få enkäter överförda att skicka in dessa till lms@fhs.se. När de är överförda kommer du att kunna logga in i websurvey och justera dina enkäter.

Arkivering

Vid arkivering av kurser i itslearning försvinner de ur den aktiva listan med lärarens kurser och kan upplevas förlorade. Det stämmer dock inte – ingen information och inget material försvinner då en kurs arkiveras! Arkivering innebär att varken studenter eller lärare kan lägga till nytt material i kurserna, däremot är det möjligt att läsa, hämta och spara ner kursmaterial. Observera att arkivering i itslearning inte ersätter upprättande av kurspärm för leverans av kursdokumentation till Försvarshögskolans centralarkiv.

Frågor eller support, kontakt

För mer information eller support kontakta FHS IT-pedagoger på lms@fhs.se eller skicka en supportfråga via vårt formulär.

Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen skall information om behandling av personuppgifter lämnas till de registrerade. I itslearning LMS registreras Försvarshögskolans personal, studenter och deltagare inom projekt för att kunna genomföra utbildning, för att underlätta kommunikation samt för att underlätta utsökning och radering av användarkonton efter avslutad utbildning. De uppgifter som registreras är: förnamn, efternamn, kurs, användarnamn och e-postadress.

Ansvar för information och kursmaterial

Kursansvariga, lärare och annan personal samt studenter ansvarar för det material som hon eller han laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör i LMS. Det innebär att det material som laddas upp eller på annat sätt tillgängliggörs där ska vara anpassat för utbildningsändamål.

Materialet får inte vara hemligt eller sekretessbelagt enligt de anvisningar som finns i FHS ledningsordning. Materialet får inte heller strida mot personuppgiftslagen eller lagen om upphovsrätt.

Dela: