Sök

Sök

Kamratgranskning

I Canvas verktyg för inlämningsuppgifter finns en funktion för att låta studenter jobba med kamratrespons. Enklast är att du anger hur många arbeten varje student ska granska och vid vilket datum granskningen ska påbörjas. Då sköter Canvas resten med automatik.
Mer information om kamratrespons finns i följande länk:

QR-kod till Canvas

Automatisk kamratrespons ger studenterna lika många arbeten var att kommentera.

Dela: