Sök

Sök

Chiara Ruffa om nationella militära kulturer

Forskningen som Chiara Ruffa, filosofie doktor och vinnare av Hugo Raab-priset 2017, gjort av nationella militära kulturer ger stor betydelse vid Försvarshögskolan.

Arbetet Military cultures and force employment in peace and stability operations. Afghanistan and Lebanon som Chiara Ruffa utgav har mycket intressanta och banbrytande tankar av genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer och dess betydelse i nationella militära kulturer. Arbetet ansågs så pass akademiskt, medvetet och erfarenhetsmässigt att Forskning- och utbildningsnämnden tillgav Chiara Ruffa Hugo Raab-priset 2017.

Hugo Raab-priset delas ut till forskare, studenter eller lärare vid Försvarshögskolan som presterat med kvalité. Chiara Ruffa tilldelades Hugo Raab-priset på högtidsdagen 7 december 2017.

– Jag är mycket hedrad över att ha fått priset, säger Chiara Ruffa.

Chiara Ruffas forskning i nationella militära kulturer ger angelägna och intressanta resultat som kan påverka rent praktiskt i genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer. Hennes arbete beskrivs av Forskning- och utbildningsnämnden med att hålla ett traditionellt akademiskt förhållningssätt, stor teoretisk medvetenhet och betydande förmåga att analysera material. Skillnaderna hon betraktar i militära kulturer har gett flera intresseväckande resultat. Chiara Ruffas vetenskapliga arbete blir därför av stor betydelse för Försvarshögskolan.

Publikation

Military Cultures in Peace and Stability Operations
Afghanistan and Lebanon

Sidinformation

Publicerad:
2017-11-21
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Dela: