Sök

Sök
Polisbil täckt av blommor utanför Åhléns city.

"Terror ligger tyvärr i tiden"

Terrorism kryper närmare vardagen. Det ger ett behov i samhället av att förstå hur och varför terrorister agerar. Kursen asymmetriska hot och terrorism hör till Försvarshögskolans mest populära. Kurskoordinator Filip Ahlin berättar mer.

Terrorism ur flera perspektiv

– Man lär sig vad terrorism är och hur den har växt fram som medel för samhällsförändringar. Du får läsa om grogrunder för terrorism och även om hur arbetet med underrättelsetjänst och kontraterrorism fungerar. Kursen handlar också om balansen mellan säkerhet och mänskliga friheter. Tonvikten i vår kurs ligger dock på hur terrorism skiljer sig från andra asymmetriska hot, berättar Filip Ahlin.

Vad innebär asymmetriska hot?

– Det handlar om metodik för att uppnå mesta möjliga hoteffekt med minsta möjliga insats i fredstid, till skillnad från konventionell, symmetrisk krigföring med två arméer som står mot varandra. Asymmetriska hot kan utföras av både statliga och icke-statliga aktörer men fokus har hittills mest varit på de senare som al-Qaida och IS.

Varför är kursen så populär tror du?

– Dels för att den är bra och dels för att terrorism tyvärr ligger i tiden. Den är närvarande på ett annat sätt än tidigare och det skapar behov av att förstå terrorismen. En fördel är att det är en kvällskurs, det gör att många från arbetslivet har möjlighet att gå den.

Vilka är det som väljer kursen?

– Studenterna har ett åldersspann från 19 år till pensionsålder. Bland dem finns bland annat nyblivna studenter, jurister och personer som jobbar inom räddningstjänsten. Det skapas många intressanta diskussioner när studenterna har med sig olika erfarenheter in i undervisningen.

Vad kan man ha för nytta av kursen?

– En del har direkt nytta av kunskapen i sina yrken, till exempel de som ­jobbar inom räddningstjänsten. För andra hand­lar det om att få med sig en akademisk kontext och en grundläggande förståelse för hur terrorister agerar och varför, den kunskapen kan man ha nytta av i alla möjliga sammanhang.

Vilka egenskaper är bra att ha som student?

– Du behöver ha ett grundläggande intresse för samhällsutvecklingen, du behöver vara genuint nyfiken och ha en vilja lära dig. Du ska kunna ­tänka kritiskt och vrida och vända på perspektiven.

Hur kom du själv in på ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av ­politiskt våld, hur det används och hur samhället försöker motverka det.

Hur skiljer sig Försvarshögskolan från andra högskolor?

– Den största fördelen är litenheten. Det finns större möjlighet för lärarna att ta sig tid för studenterna än på andra högskolor. Här kan du ta tag i en lärare i korridoren och prata i fem minuter om det är något du vill diskutera.

Puff bild
Statsvetenskap
Läs mer om statsvetenskap och våra utbildningar i ämnet.

Sidinformation

Publicerad:
2017-12-28
Senast uppdaterad:
2018-02-28
Dela: