Sök

Sök
  • Start
  • Inspirerande arbetsplats med aktuella samhällsfrågor
Ester Thegel i Anna Lindh-biblioteket

Esther Thegel arbetar som bibliotekarie på Anna Lindh-biblioteket vid Försvarshögskolan.

Inspirerande arbetsplats med aktuella samhällsfrågor

Esther Thegel, bibliotekarie på Anna Lindh-biblioteket, trivs med att hjälpa andra till ny information. Att hon själv lär sig saker på köpet är ett stort plus. Hon beskriver Försvarshögskolan som en inspirerande arbetsplats i ständig utveckling.

Du är bibliotekarie på Anna Lindh-biblioteket, sektionen för medier. Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Jag arbetar med olika saker och är bland annat ansvarig för katalogisering, vilket handlar om att beskriva och tillgängliggöra de böcker vi köper in. Jag arbetar också mycket med fjärrlån, alltså att låna in material och böcker som forskare och studenter behöver till biblioteket. Vi lånar även ut böcker till andra bibliotek. Utöver det jobbar jag i kundtjänst med att hjälpa besökare.

Vad behöver du oftast hjälpa till med?

Det kan handla om studenter som ska skriva uppsats och undrar hur de söker information i olika databaser. Eller rent konkret att hjälpa till att navigera inne i biblioteket och visa var en viss bok finns. Kort sagt att hjälpa till att hitta information, både elektronisk och fysisk.

Vilka är era besökare?

Försvarshögskolans studenter använder biblioteket mycket och de sitter ofta här och pluggar. Även anställda använder biblioteket i stor utsträckning. Dessutom har vi öppet för allmänheten, det gör att studenter från andra lärosäten lånar böcker hos oss. Hit kommer också personer som är allmänt intresserade av exempelvis militärhistoria eller internationella relationer.

När har du som roligast på jobbet?

Det är väldigt roligt att vara ute i kundtjänsten. Jag trivs med att träffa besökare, det är utvecklande och man lär sig nya saker när man hjälper andra. Det är också roligt att vara på en förhållandevis liten högskola. Man får koll på dem som jobbar och pluggar i huset, på vad som händer på högskolan och på de ämnesområden som finns. Det gör det lättare att kunna hjälpa till på bästa sätt.

Hur skulle du beskriva Försvarshögskolan som arbetsplats?

Det märks att det finns ett stort samhällsintresse för frågorna som högskolan arbetar med vilket gör Försvarshögskolan till en väldigt inspirerande arbetsplats. Det händer mycket och lärosätet utvecklas hela tiden. Inom kort ser vi ut att få examinera på master- och forskarnivå inom försvar, krishantering och säkerhet. Dessutom kommer det bli fler studenter på högskolan. I linje med det har vi fått möjlighet att köpa in fler och viktiga resurser till biblioteket, det känns roligt.

Hur är atmosfären på högskolan?

Jag trivs väldigt bra, det är god stämning. Här på biblioteket har jag bra kollegor, god sammanhållning och vi lär oss mycket av varandra. Något som jag uppskattar mycket är också att det finns goda träningsmöjligheter här, med gym och flera olika träningspass att välja mellan. Dessutom får man träna på arbetstid, det är en bra förmån.

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen esther.thegel@fhs.se.
Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2020-12-10