Sök

Sök
Jerker Widén med sin nya bok 

Jerker Widén med boken ”Militära arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap”.

Pedagogiskt perspektiv på den militära praktiken

Professor Jerker Widéns bok, ”Militära arbetsmetoder – en lärobok i krigsvetenskap” är framförallt tänkt som kurslitteratur för officersstudenter på grundnivå, men i den finns mycket att hämta även för yrkesverksamma och den militärt intresserade allmänheten.

Boken syftar till att presentera de militära arbetsmetoderna på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Enligt Widén behöver man knappast vara militär expert för att förstå beskrivningarna i de olika kapitlen.

- Sedan tidigare finns bra läroböcker i militärteori. Särskilt rörande strategi, operationskonst och olika former av krigföring, t.ex. markkrigföring, marin krigföring och luftkrigföring. Dock är det betydligt sämre med högskolemässiga läroböcker som behandlar de militära arbetsmetoderna i mer praktisk mening. Den lucka boken fyller är främst att forskningsanknyta dessa metoder. Till skillnad från de flesta befintliga böcker beskriver boken också den historiska utvecklingen av en arbetsmetod, kopplar den till befintlig forskning och problematiserar metoden, menar Widén. ­

Militära arbetsmetoder då och nu

Jerker Widén menar att många traditionella metoder lever vidare i samtiden, samtidigt som den militära tillämpningen har blivit alltmer komplex och byråkratiserad, vilket är en utmaning för dem som utbildar i krigsvetenskapens mer praktiska moment.

- Mycket av bokens innehåll gäller försvarsmakter i allmänhet, men de flesta procedurer och exempel som nämns är från svenska erfarenheter, både historiska och samtida. Boken är primärt skriven för svenska officerare och de praktiska utmaningar de har eller kommer att få, men den kan med fördel även läsas av officerare från andra länder, säger Widén.

Universellt välanvända metoder

Uppdragstaktik används till exempel av många västerländska försvarsmakter. Även krigsspel och fältövningar är vida använda av officerare i övriga världen, som viktiga pedagogiska instrument för att utbilda officerare.

Publikation:

Peter Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström (red), Universus, 2018

Sidinformation

Publicerad:
2018-09-21
Senast uppdaterad:
2020-12-10
Dela: