Sök

Sök
  • Start
  • "En utbildning som direkt ger mervärde i det dagliga arbetet"

"En utbildning som direkt ger mervärde i det dagliga arbetet"

Försvarshögskolans kurs om operativ underrättelsetjänst samlar en stor bredd personer ur civil och militär underrättelsetjänst. Kursen har stort fokus på samverkan inom det vidare underrättelsesamhället.

– Utbildningen och wargamingen har gett ovärderlig förståelse för hur andra nära myndigheter agerar och hur vi tillsammans kan arbeta kompletterande under fred, risk och kris. Det här är en utbildning som direkt kommer att ge mervärde i det dagliga arbetet, säger en försvarsmaktsanställd som deltog i den kurs som genomfördes hösten 2019.

Kompetenta deltagare

Utöver Försvarsmakten deltog representanter från bland Försvarets radioanstalt (FRA) och Polisen och flera andra myndigheter.

Utbildningen leds av Björn Marcusson från Militärvetenskapliga institutionen och polisöverintendent Jörgen Holmlund från Nationella operativa avdelningen (NOA).

– Det är värdefullt när så kompetenta personer inom olika delar av det svenska underrättelsesamhället ges tillfälle att reflektera över strategisk inriktning och nationella mervärden. Just bredden hos kursdeltagarna har varit en dynamisk motor i samtalen, säger Jörgen Holmlund.

Tre block

Kursen är uppdelad i tre block. Det första syftar till att skapa en grundläggande kunskap och förståelse för det svenska underrättelsesystemet. I denna del får deltagarna kunskap om de olika lagrum, insyn, ledning, processer, metoder och uppdrag som praktiseras inom de organisationer och myndigheter som är verksamma inom underrättelsetjänst.

Det andra blocket berör de utmaningar som underrättelsetjänsten har att hantera på operativ- och strategisk nivå. Det tredje och sista blocket går ut på att skapa kunskap och förståelse om underrättelsetjänstens bidrag till den militära planeringsprocessen i ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Wargaming

Utbildningen i stort, delmomenten, föreläsarna och det avslutande spelmomentet - wargaming - var uppskattat av kursdeltagarna.

– Vi har haft ledande företrädare från olika myndigheter och organisationer som föredragshållare vilket sammantaget gett mycket värdefull kunskap. Det har i sin tur gett uppslag om hur vi tillsammans, inom befintliga regelverk, myndighetsöverskridande kan öka vår samverkan och effekt för samhällets och Sveriges bästa, säger en kursdeltagare från Polisen.

Text: Mårten Granberg, kursdeltagare hösten 2019

Dela:
Publicerad 2019-10-24 Uppdaterad 2021-11-03