Sök

Sök
  • Start
  • Han bytte fotbollsdrömmen mot drömyrket

Han bytte fotbollsdrömmen mot drömyrket

Daniel Rydberg drömde om att bli fotbollsproffs och ville absolut inte göra lumpen. Men allt förändrades under värnplikten. Nu utbildar han framtida officerare på Försvarshögskolan.

– Det är inträdesbiljetten till världens bästa yrke, säger han.

När Daniel Rydberg ryckte in vid Svea Livgarde 1994 såg han värnplikten som ett nödvändigt ont. Han skulle ju bli fotbollsproffs.

Men han märkte snart att han trivdes bättre och bättre. Framför allt blev han imponerad av kompetensen hos officerarna.

– Även om de kunde vara lite hårda så var de extremt proffsiga och det växte fram en nyfikenhet för yrket. Jag gillar lagsport och Försvarsmakten är rätt bra på att bygga lag och få 150 personer att verka mot ett gemensamt mål, säger han.

Så Daniel Rydberg bestämde sig för att utbilda sig till officer. Via utbildningen och ett antal roller, framför allt vid Livgardesbrigaden i Kungsängen där han tillbringat huvuddelen av karriären, är han nu själv ansvarig för att utbilda framtidens officerare.

Populärt att bli officer

Som biträdande programchef för Officersprogrammet på Försvarshögskolan är han med och formar framtidens beslutsfattare.

– Att se hur kadetterna utvecklas, från antagningen till avslutningsceremonin på Karlberg, det är väldigt givande, säger han.

Officersprogrammet är populärt. Det går fyra sökande på varje plats. Förutom de grundläggande kvalifikationerna med godkänd genomgången värnplikt ställs de sökande inför en tuff antagningsprocess med tester och intervjuer. För de antagna väntar sedan en treårig grundutbildning som ger en yrkesexamen om 180 högskolepoäng. Under tiden bor kadetterna på Karlberg, förutom under termin fyra och fem då de är på verksamhetsförlagd utbildning.

– Officersprogrammet är inträdesbiljetten till världens bästa yrke. Det är bara så det är. Tar man sin examen blir man anställningsbar av Försvarsmakten. Det är få yrkesutbildningar som faktiskt leder mot en anställning av en myndighet, säger Daniel Rydberg.

Inte för alla

Men officersyrket är inte för alla.

Det menar Daniel Rydberg som själv var stationerad i Afghanistan 2010 då de svenska officerarna Johan Palmlöv och Gunnar Andersson förlorade sitt liv i ett bakhåll.

– Att försvara landet ställer krav på risktagning. Det är officeren som ska leda den verksamheten. Det är något man måste få kadetterna att förstå. Det är väpnad strid och att fatta beslut på liv och död. Du har det våldskapitalet och det är sanktionerat från staten. Det måste man vara medveten om.

För de examinerade kadetterna väntar en ny verklighet inom Försvarsmakten. Från att ha tvingats trolla med kronorna satsas det nu på militären. Det är såklart positivt för de som valt att göra karriär i Försvarsmakten.

Men med nya tider kommer nya typer av utmaningar.

– Hela officerskåren har de senaste decennierna jobbat med nerdragningar och nerläggningar. Nu blåser det åt andra hållet när vi ska gå i en ny riktning. Vi har inte tillräckligt med folk för att hinna göra allt vi vill än, och med det kommer en frustration som de måste kunna hantera, säger han och fortsätter:

– Därför är officersprogrammet så viktigt. Att vi får in nya i systemet och in i organisationen. För de behövs framöver, säger Daniel Rydberg.

Johan Darin

Dela:
Publicerad 2021-09-17 Uppdaterad 2021-12-01