Sök

Sök
Marcus Rosened, årets alumn 2023

”Stödet till Ukraina måste göras med varmt hjärta och kallt huvud”

Överstelöjtnant Marcus Rosened är en nyckelperson i koordinationen av Sveriges stöd till Ukraina — ett av de mest komplexa uppdragen i modern svensk militärhistoria. Nu belönas han med utmärkelsen ”Årets Alumn” vid Försvarshögskolan.

– Det är väldigt hedersamt och roligt att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Marcus Rosened

Det var kombinationen av teori och praktik som fick Marcus Rosened, 43 år, att söka sig till militären från första början Han ville jobba med människor och göra en insats för samhället. Då var drömmen att få göra internationell tjänst, vilket han har gjort i både Liberia och Afghanistan, men det var hemma i Sverige som han 2022 ställdes inför karriärens hittills största utmaning.

När kriget i Ukraina bröt ut var Marcus Rosened chef vid Arméstabens operationssektion. Kriget och arbetsinsatsen eskalerade snabbt och det beslutades att Marcus Rosened skulle få en helt ny roll som sammanhållande för arméns stöd till Ukraina.

Det är ytterst ovanligt att Sverige går in med en stödinsats liknande den som genomförs i Ukraina, därför behövdes det också samordnas på ett helt nytt sätt.

– I och med att det här var någonting som vi inte hade gjort i modern tid var det ingen som visste hur det skulle gå till. Det har varit en utmaning att få alla bitar på plats, berättar Marcus Rosened.

Insatsen rör sig över samtliga ledningsnivåer - från det politiska beslutsfattandet ända ner till genomförandet på slagfältet. Kärnuppdraget blev att se till att alla andra fick rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

– Alla militära insatser börjar med en strategiskt underbyggd plan, men den är inte värd någonting om det i slutändan inte finns officerare och soldater som utför de konkreta handlingarna.

Värdesätter kombinationen av strategiskt och praktiskt arbete

Marcus Rosened står som pristagare eftersom han enligt nomineringen till Årets Alumn “är ett föredöme i kognitiv spänst och stabsetik med en stark förmåga att kombinera militär logik med förvaltningslogik”.

Det Marcus Rosened värdesätter mest med utnämningen till Årets Alumn är att Försvarshögskolan uppmärksammar kombinationen av det strategiska och det praktiska arbetet som han utför i sin koordinerande roll, eftersom det var just det som lockade honom till försvaret från första början.

– Det är väldigt roligt att först bli nominerad och sedan den som får ta emot priset. Det är klart att man blir stolt, säger Marcus Rosened om utmärkelsen, som är en bekräftelse på det engagemang och de principer han har levt efter genom hela sin karriär.

Han uttrycker en djup förståelse för vikten av att balansera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning – något som har varit avgörande i hans arbete med att koordinera Sveriges stöd till Ukraina. Varje beslut om att skänka material till Ukraina måste vägas mot dess konsekvenser för den svenska armén, en process som är både komplex och krävande.

– Arméns och Försvarsmaktens stöd till Ukraina måste göras med varmt hjärta och kallt huvud, säger Marcus Rosened.

Han understryker vikten av att väga stödet till Ukraina mot försvarets primära uppgift – att försvara Sverige. Trots dessa utmaningar har Försvarsmakten bidragit med materiel som räddar ukrainska liv, dessutom har det stärkt Sveriges internationella anseende.

– Jag är mest stolt över att det vi har lyckats leverera, både i form av utbildning och materiel, faktiskt gör skillnad för den ukrainska armén. Att veta att det kommer till nytta, om än under oerhört tragiska former, är oerhört motiverande.

Stort kontaktnät från tiden på Försvarshögskolan

Marcus Rosened återkommer ofta till hur värdefullt det är med en aktiv och organiserad alumniverksamhet och betonar hur mycket han uppskattar det kontaktnät han fått med sig från sina år vid Försvarshögskolan.

– Jag ser många andra som också hade varit förtjänta av att uppmärksammas efter studietiden samtidigt som jag är oerhört glad över att vara en av de två första att ta emot priset.

Genom att utnämna Marcus till priset Årets Alumn lyfter Försvarshögskolan fram en alumn som inte bara har uppnått personlig framgång utan också på ett betydande sätt bidragit till samhället och internationell säkerhet under pågående krig.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-22
Senast uppdaterad:
2023-12-19
Dela: