Sök

Sök
Miljöbild från Ukraina.

Daniel Smith är intresserad av hur man bygger sammanhållning när man inte har ett stående förband som kontinuerligt övar tillsammans, och hur man kan skapa förband och soldater som får större chanser att klara sig igenom krig och strid med färre psykiska och fysiska skador. Foto: Privat.

Fältstudier i Ukraina ger kunskap om sammanhållning i militära förband

Daniel Smiths doktorandprojekt handlar om vad som bidrar till sammanhållningen i militära förband. För att ta reda på det har han bland annat intervjuat soldater och officerare i Ukraina som har erfarenheter från det pågående kriget.

I sammanlagt tre månader, under perioden maj till september, har Daniel Smith rest runt i Ukraina för att intervjua soldater och officerare som deltagit i strid om deras erfarenheter. Arbetet är en del av hans doktorandprojekt i krigsvetenskap som handlar om hur man bygger sammanhållning i militära förband. Nu är han tillbaka i vardagen vid Försvarshögskolan.

– Jag vill förstå vad som bidrar till sammanhållningen, att ett militärt förband fungerar som en större enhet och inte bara blir en samling av olika individer, säger han.

Ämnet är högaktuellt i Ukraina där många civila med olika yrkesbakgrunder snabbutbildas till soldater och officerare för att kunna delta i striderna. Men det är också relevant för oss i Sverige, där värnplikten återupptagits och utökats sedan några år tillbaka.

– Jag är intresserad av hur vi kan bli bättre på att bygga sammanhållning när man inte har ett stående förband som kontinuerligt övar tillsammans, och hur vi kan skapa förband och soldater som får större chanser att klara sig igenom krig och strid med färre skador, både fysiska och psykiska, säger Daniel Smith.

Avstamp i kriget i Ukraina

Han hade redan påbörjat sina doktorandstudier när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022, men fick ganska snabbt klart för sig att det var Ukraina han skulle utgå ifrån i sin forskning.

– Det blev så tydligt att det inte var någon idé att göra något annat. Det är inte som i till exempel Afghanistan eller Irak, där ena sidan haft ett övertag i utbildning, materiel, underrättelser och inte minst eldunderstöd. I Ukraina slår man ur underläge och det kräver något annat.

Besökt förband över hela landet

Daniel Smith är kapten i armén och har länge varit intresserad av hur man skapar välfungerade grupper och plutoner. Han menar att den militära bakgrunden varit nödvändig för att kunna genomföra intervjuerna på plats i Ukraina. Det är svårt att planera in möten i Ukraina och mycket kan förändras med kort varsel när landet ligger i krig.

– Att kunna vara på plats har varit en nyckel i det här arbetet och jag hade inte kunnat få till de här intervjuerna på något annat vis, säger han.

Han genomförde hela resan på motorcykel, vilken visade sig bli en viktig dörröppnare som ledde vidare till nya kontakter och tips på vägen.

– Det var många som kom fram och började prata när de såg motorcykeln. Den signalerar på något vis att det inte handlar om ett officiellt besök och väcker nyfikenhet.

Porträtt av Daniel Smith med motorcykel i bakgrunden.

Daniel Smith är kapten i armén och menar att den militära bakgrunden varit nödvändig för att kunna genomföra intervjuerna på plats i Ukraina. Foto: Privat.

Vardag i de västra delarna av Ukraina

Att resa i Ukraina fungerade förvånansvärt bra. I många delar av landet pågår vardagen mer eller mindre som vanligt, även om kriget gör sig påmint genom till exempel utegångsförbud, patriotiska affischer och en militär närvaro på gatorna.

– Det är också väldigt mycket folk i de västra delarna av landet eftersom många flytt från fronten i öster. Man ser också många som har skadats i kriget.

I landets östra delar närmare fronten är kriget mer påtagligt. Samhällsservice blir mer sällsynt, man behöver passera flera linjer med avspärrningar och vägspärrar längs vägarna och det krävs rätt dokument och tillstånd för att ta sig fram.

– Det finns civila som valt att bo kvar inom den militariserade zonen, och det är svårt att av misstag hamna på en plats där det pågår strider. Men man behöver planera för det oväntade. Jag hade till exempel med mig sovsäck och utrustning för att övernatta utomhus om det skulle behövas, säger Daniel Smith.

Den mänskliga aspekten av striden

Nu när han är hemma igen återstår bearbetningen och analysen av det insamlade materialet, som ska resultera i en färdig avhandling om några år.

– Förutom bidraget till forskningsfältet hoppas jag att min forskning kan påminna om det mänskliga i strid och krigföring. Det är lätt att betrakta krig som något rent instrumentellt. Vi pratar om att nedkämpa fienden, men det är ju individer vi har att göra med. Det är inte en klinisk process utan något helt annat.

Han menar att om vi blir bättre på att förbereda soldater och officerare för det som faktiskt sker i krig, kommer de att ha bättre förutsättningar att klara uppgiften och mindre risk för efterföljande trauman.

– I Ukraina är det tydligt att många bär på svåra upplevelser, kriget ligger som en hinna över vardagen för många.

Hur har tiden i Ukraina påverkat dig i din roll som officer?

– Jag är ännu mindre sugen på att slåss, men samtidigt ännu mer övertygad om vikten av att gå ut i strid om kriget skulle komma. Om någon invaderar vårt land finns det inget annat svar än att göra det som krävs för att försvara oss, vilket stärker min övertygelse om behovet av bra utbildning och militär förmåga.

Läs mer om Daniel Smiths doktorandprojekt.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-13
Senast uppdaterad:
2024-02-08
Dela: