Sök

Sök

Cyber Challenge 2019

Tävlingen i cybersäkerhet, Cyber Challenge 2019 arrangeras
av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Tävlingen utgår från ett förutbestämt scenario där deltagargrupperna behandlar säkerhetspolitiskt och krisberedskapsrelaterade
informations- och cybersäkerhetsincidenter på en nationell nivå. Moment som ingår i tävlingen är risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling, konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policy-frågor.

Studenterna tävlar i lag om fyra. Varje lag har dessutom en coach som är fakultetsanställd på lagets eget lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter med olika studieinriktning, bakgrund, och laget bör byggas över institutionsgränserna.

De tre lag som ges de bästa omdömena av tävlingens domare går vidare till Cyber 9/12 Student Challenge 2019 i Genève, Schweiz. 

Mer information

Datum: 31 januari 2019
Tid: 09.00—17.00
Plats: Försvarshögskolan
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen anna.djup@fhs.se.
Dela: