Sök

Sök

Seminarium: Artificiell intelligens och maskininlärning

logotype AFECE Stockholm

AFCEA Stockholm och Försvarshögskolan bjuder in till ett seminaruim om artificiell intelligens och maskininlärning.

Vi kan ana den enorma omställning världen står inför när maskiner ges förmågor som tidigare varit unika för människor. Det kan vara att identifiera personer och beteenden i bildinformation, att framföra fordon och analysera din personlighet och dina värderingar baserat på dina ”Gilla”. Vi är många som känner oss osäkra på begreppen och definitionerna inom AI/ML, för att inte tala om hur man praktiskt går till väga.

Deltar i seminariet gör:

  • Linus Luotsinen, FOI, Linus presenterar en översikt över domänen, med fokus på maskininlärning (ML) och djupa neurala nätverk (DNN). I presentationen redovisas strukturer hos och metoder för träning av ML-system, men även frågor kring transparens (begriplighet) och sårbarhet inför antagonistiska hot.
  • Christoffer Brax, Saab, Christoffer presenterar erfarenheterna från Saabs utvecklingsprojekt för klassificering av sonardata i realtid med ML. Genom att tillämpa ML på befintliga inspelningar där facit finns att tillgå tränades en applikation (DNN) med ungefär samma funktion som låtidentifieringsappen Shazam.
  • Joakim Lindén, Saab, Joakim presenterar erfarenheterna från Saabs utvecklingsprojekt av pilotstöd för landning av trafikflyg i dåliga siktförhållanden. Genom att tillämpa ML på sensordata ges piloterna information som möjliggör säkra landningar i sämre väder än traditionella ”Eyeballs 1.0” vilket har potential att spara tid, bränsle och därmed betydande summor pengar.

Som avslutning blir det en paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor.

Seminariet som arrangeras av AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) och Försvarshögskolan är kostnadsfritt men föranmälan krävs senast tisdag 12 mars.

Antalet platser är begränsade och medlemmar i AFCEA har företräde. 

Mer information

Datum: 14 mars 2019
Tid: 17.00—18.30
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan
Dela: