Sök

Sök

Föreläsning: En nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Föreningen SIG Security anordnar FOKUS-kväll Stockholm 30/1-2019: En nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för informationssäkerhetsarbetet. Hur påverkar den nationella strategin informationssäkerhetsarbetet och vad innehåller kompletteringen av strategin om genomförandet av strategin?

Annette Norman, ämnesråd på Justitiedepartementet och huvudman för informationssäkerhetsfrågor, ger en övergripande redovisning av de strategiska prioriteringarna, genomförda och pågående aktiviteter samt hur lagstiftningen stärkts på informationssäkerhetsområdet. Annette har lång erfarenhet av tillsyn på säkerhetsskyddsområdet och har bl.a. varit expert i utredningen om säkerhetsskyddslagen, sekreterare i utredningen om genomförande av NIS-direktivet och utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor.

Föreläsaren är intresserad av input från olika aktörer som verkar på informationssäkerhetsarenan. Inom nätverket SIG Security finns en bred erfarenhet. Efter föredraget, så ser föreläsaren därför gärna att publiken reflekterar kring vad en nationell modell kan/bör innehålla.

Gratis “inträde" för Anställda och studerande vid Försvarshögskolan

Studenter erbjuds under kvällen att bli medlemmar i SIG Security till en kraftigt rabatterad kostnad på 200:-/år (ordinarie medlemsavgift är 400:-/år) vid uppvisande av studentkort.

Mer info: sigsecurity.org /

https://www.sigsecurity.org/fokus-kvall-stockholm-en-nationell-strategi-for-samhallets-informations-och-cybersakerhet/

Mer information

Datum: 30 januari 2019
Tid: 18.00—20.00
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm
Dela: