Sök

Sök
  • Start
  • Öppen föreläsning om pågående NATO-forskning inom ledningsområdet

Öppen föreläsning om pågående NATO-forskning inom ledningsområdet

Dr David S. Alberts föreläser kring pågående NATO-forskning inom ledningsområdet - Agil ledning av komplexa multi-domänoperationer med inslag av autonoma förmågor (Agile, Multi-Domain C2 of Socio-Technical Organizations in Complex Endeavors).

Tid: 13 juni kl. 10:00

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Svergiesalen

Föreläsare: Dr David S. Alberts

Föreläsningen är öppen och kostnadsfri. Anmäl dig här senast 12 juni.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 juni klockan 23.30.

För närvarande sker utveckling inom tre områden som har en djupgående påverkan på hur ledning kan och bör genomföras.

För det första möter Nato och dess medlemsländer hybridhot som kräver integrering och harmonisering av åtgärder som skapar effekter på flera domäner så som kinetiska, informationspåverkan samt cyber. T.ex. kan fysiska effekter ha kaskadeffekter som ger upphov till störningar i IT-infrastruktur (cyber) och politiska konsekvenser i form av opinionsbildning.

För det andra skapar utvecklingen inom artificiell intelligens och autonoma system nya utmaningar. Automatisering av vissa beslut är ett faktum redan nu, men det finns mycket begränsad kunskap om hur det påverkar ledningens effektivitet och förmåga till situationsanpassning. Flera plattformar får allt mer avancerad autonom förmåga och kan delvis genomföra uppdrag självständigt. Konsekvenserna av ledning där delegation av beslutsrätt sker till autonoma system är dock oklart vilka konsekvenser detta får för ledningssystemet som helhet.

För det tredje genomförs redan många operationer i cyberdomänen, parallellt med annan militär verksamhet, vilket ökar behovet av agil ledning och förståelse av vilka effekter detta kommer att få i termer av vilka ledningsansatser som är lämpliga för att uppnå en harmoniserad ledning mellan olika domäner.

Dr David S. Alberts gjorde sin grundutbildning på City College i New York där han 1964 erhöll en kandidatexamen i statistik. Under 1966 erhöll han en masterexamen och doktorerade 1968 i operationsanalys (Operations Research) vid University of Pennsylvania.

Dr Alberts har länge förknippats med DoD Command and Control Research Program (DoD CCRP) sedan dess start och där som chef för The Office of the Assistant Secretary of Defense/Networks and Information Integration (OASD/NII). Innan denna befattning var han chef för Advanced Concepts, Technologies, and Information Strategies (ACTIS) samt ställföreträdande chef för The Institute for National Strategic Studies. I denna befattning inkluderades även ansvaret för The Center for Advanced Concepts and Technology (ACT) och The School of Information Warfare and Strategy (SIWS) vid The National Defense University (US NDU).

Dr Alberts har över 30 års erfarenhet av att utveckla och introducera avancerad teknik till privata och offentliga organisationer där han innehaft ett flertal ledande befattningar. Denna omfattande och tillämpade erfarenhet förstärks genom en framstående akademisk karriär inom datavetenskap och operationsanalys (Operations Research), senast som professor vid George Mason University.

Dr Alberts har lett och varit ordförande för många internationella och nationella konferenser samt symposier. Han har dessutom innehaft flera positioner inom ett antal professionella samfund och aktivt bidragit ll AIAA, MORS, TIMS, AFCEA och ORSA.

Bland dr Alberts publikationer återfinns en stor mängd böcker inom det ledningsvetenskapliga området, såsom: The Agility Advantage ‐ A Survival Guide for Complex Enterprises and Endeavors, Planning ‐ Complex Endeavors, Understanding Command and Control, Power to the Edge, Information Age Transformation, Understanding Information Age Warfare, Network Centric Warfare, Unintended Consequences of Information Age Technologies, Command Arrangements for Peace Operations och Defensive Information Warfare.

Dr Alberts har också lett flera internationella forskarteam. Ett av dem var NATO forskningsgrupp som presenterade NATO SAS‐085 Final Report on C2 Agility. Resultatet från detta arbete tilldelades 2014 The NATO Scientific Achievement Award. Sammanfattningsvis har dr Alberts arbete varit fokuserat mot att förbättra system och organisationers agilitet samt till frågor och problem relaterade till cybersäkerhet. Genom sitt arbete och kunnande har dr Alberts tilldelats ett flertal hederspriser, bl.a. Secretary of Defense's Outstanding Public Service Award, Avia on Week and Space Technology's Government/Military Laurel samt The inaugural NCW Award for Best Contribution to the Theory of NCW.

För närvarande är dr Alberts ordförande för den ideella organisationen The International Command and Control Institute (IC2I), vilken är till för att säkerställa att litteratur som skapats och inspirerats av DoD CCRP programmet fortfarande tillgängliggörs för forskare, såväl internationellt som nationellt. Dr Alberts nuvarande forskning fokuserar på relationerna mellan och det ömsesidiga beroendet bland olika ledningsansatser, egenskaper hos sammansatta nätverk och deras prestanda, automatisering, autonomi och cyber.

Mer information

Datum: 13 juni 2019
Tid: 10.00—11.30
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen mats.carlerby@fhs.se.
Dela: