Sök

Sök
  • Start
  • Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller?

Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller?

Foto: Christopher Herwig för Kvinna till Kvinna

Ofta hörs argumentet att kvinnor måste inkluderas i fredsförhandlingar men ändå sker detta alltför sällan. Stämmer det att fredsavtal blir mer hållbara om kvinnor är med? Vad säger forskningen? Kvinnor startar sällan krig - varför ska de då förhandla fram freden?

Seminariet äger rum under Almedalsveckan 2019.

Du kan se seminariet live på webben. Till livesändning.

Om seminariet

Det finns mängder av grupper som aldrig får med sina representanter i fredsförhandlingar, Är det en prioriterad rättighetsfråga att just kvinnor ska vara representerade när freden förhandlas fram och gör det någon skillnad?

Å ena sidan finns det så kallade Daytonavtalet efter kriget i Bosnien, som visar hur kvinnor drabbas när deras rättigheter och behov inte beaktas i fredsförhandlingar.

Å andra sidan finns det andra forskare som hävdar att fredsavtal blir mindre hållbara om kvinnors rättigheter inkluderas i själva avtalen. Ointresset för att få med kvinnor i fredsprocesser är dessutom mer eller mindre konstant, trots massiva insatser från olika internationella initiativ.

Varför anstränger sig ingen mer när det kommer till kritan?

Seminariet är ett samarbete mellan Kvinna till Kvinna och Försvarshögskolan.

Medverkande

  • Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
  • Annick Wibben, Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet, Försvarshögskolan
  • Annika Söder, kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet
  • Linda Säll, fd mellanösternschef, Kvinna till Kvinna

Se Facebookevenemang för seminariet

Läs om seminariet på Almedalens programwebb.

Mer information

Datum: 1 juli 2019
Tid: 09.00—09.45
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby
Dela: