Sök

Sök

Svenska lärosäten — en godisbutik för industrispionage?

Både politiker och forskare vill att svensk forskning ska tävla på högsta internationella nivå och locka forskare från andra länder. Samtidigt varnas för industrispionage på lärosäten. Hur ser riskerna ut? Vad är skyddsvärt i forskning? Hur kan vi skydda oss och samtidigt öka vår konkurrenskraft?

Seminariet äger rum under Almedalsveckan 2019.

Om seminariet

Svenska lärosäten konkurrerar idag på en internationell marknad om forskningsmedel, forskare och studenter och många satsar på att rekrytera internationella forskare och studenter och till och med på att etablera regelrätta filialer i andra länder. Statsmakterna har tryckt på med önskan om svenska forskningsgenombrott och innovationer. Är forskarna naiva och tar för stora risker? Eller är hotet överdrivet och risken snarare att vi tappar mark om vi inte lyckas rekrytera fler internationella forskare?

Seminariet arrangeras inom ramen för ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt”. Arenan är ett samarbete mellan Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Sveriges veteranförbund, Kungliga krigsvetenskaps akademin, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté och Officersförbundet.

Medverkande

  • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
  • Fredrik Bynander (moderator), chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan
  • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
  • Kennet Alexandersson, senior analytiker kontraspionage, Säkerhetspolisen
  • Eva Tiensuu Jansson, professor, Uppsala universitet

Läs om seminariet på Almedalens programwebb.

Mer information

Datum: 3 juli 2019
Tid: 15.15—16.00
Plats: Sigrid (fartyg), Skeppsbron, Visby
Dela: