Sök

Sök

Internationella fredsdagen

Välkommen till högtidlighållandet av internationella fredsdagen vid Försvarshögskolan.

Stockholm FN-förening, studentkåren och Försvarshögskolan presenterar en förmiddag om

  • FN:s säkerhetsråds arbete i en föränderlig värld
  • Kvinnor, fred och säkerhet
  • FN:s fredsbevarande insatser
  • Hållbar fred och klimatförändringar

Program

Säkerhetsrådet

Sverige var invald delegat 2017-2018. Vilka resultat och svårigheter medförde mandatet? Sveriges särskilda bidrag: Efraím Gomez, chef UD:s enhet för FN-politik
FNs säkerhetsråds permanenta och invalda delegater, rådets politiska betydelse och reformbehov: Kjell Engelbrekt, professor Försvarshögskolan

Kvinnor, fred och säkerhet

Tillämpning av SCR 1325 i fredsinsatser och positiva resultat för hållbar fred. Varför är SCR 1325 viktig? Vilka framsteg och hinder återstår?: Johanna Mannergren Selimovic, forskare UI

Fredsbevarande insatser

Mandat, resurser, militära och polisiära insatser, utvecklingssamarbete i konfliktsituationer för att uppnå fred, säkerhet och återuppbyggnad. Förutsättningar för konfliktlösning och hållbar fred: Anders B. Svensson, strategiavdelningen Försvarshögskolan.
FN:s polisiära bistånd i konflikt och återuppbyggnad: Maria Appelblom, ex-vice chef för FN:s polisiära styrka

Hållbar fred och klimat

Hur omhändertar det internationella samfundet klimatrelaterade säkerhetsrisker? Dr Malin Mobjörk, Programchef, klimatförändringar och risker, SIPRI

Scanna QR-kod för anmälan

Mer information

Datum: 19 september 2019
Tid: 09.00—13.00
Plats: Försvarshögskolan, Sverigesalen
Dela: