Sök

Sök

Cyber challenge 2020

händer vid tangentbord

Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder till en policyorienterad cybersäkerhetstävling.

Scenariot fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Allmän ökad instabilitet har medfört att aktörer alltmer frekvent använder cyberattacker mot kritisk infrastruktur för att uppnå säkerhetspolitiska mål. Detta får effekter för såväl den politiska ledningen, myndigheter, finansiella institutioner som för media. Vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen Sveriges suveränitet kan därmed hotas.

Vad handlar tävlingen om?

Baserat på detta scenario anordnar FHS/CATS och MSB en cybersäkerhetstävling som syftar till att behandla säkerhetspolitiskt och krisberedskaps-relaterade informations- och cybersäkerhets- incidenter på en nationell nivå. Här ingår risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är fakultetsanställd på lagets lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare erbjuds av MSB ersättning på upp till 40 000 kr för kostnader som relaterar till resa, kost och logi i samband med Cyber Strategy Challenge 2020 i Genève, Schweiz. Alla kostnader i samband med tävlingen ska redovisas mot kvitto. Lag som accepterar ersättningen ingår även avtal att ta fram en rapport om erfarenheter av denna tävling och tävlingen i Genève.

Anmälan och information

Anmälan sker senast den 4 november 2019 via e-mail till: anna.djup@fhs.se

Cybersäkerhetstävlingen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Glöm inte att anmäla eventuella allergier.

Det finns ett begränsat antal platser om max 20 lag. FHS/CATS reserverar sig rätten att välja ut lag om anmälningarna överstiger 20 lag.

Lagen får mer information efter anmälan.

Mer information

Datum: 6 februari 2020
Tid: 08.30—17.00
Plats: Försvarshögskolan
Kontakt: Anna Djup, +46 (0)8-553 427 83, anna.djup@fhs.se
Dela: